Největší akce fiktivních firem v ČR roku 2020

15. 12. 2020 Autor: Radek Maxa Metropolitní univerzitní banka a katedra mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha uspořádaly pro studenty fiktivních firem z Česka a Slovenska 2. MUB-LINE VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM, který se na platformě MS Teams uskutečnil ve dnech 9. a 10.12.2020. Celkem 56 studentských fiktivních firem z různých koutů Česka a Slovenska si navzdory současné složité době užilo vše, co k takovému veletrhu patří: obchodování, soutěže, doprovodný program i zajímavá živá setkání s odborníky, byť jen on-line.

Tradiční veletrhy fiktivních firem byly zrušeny. Perspektiva, že se brzy budeme moci opět těšit ze skvělých veletržních aktivit, nádherných stánků a veletržních soutěží, je zatím v nedohlednu. Z tohoto důvodu se po úspěšném pilotním červnovém MUB-LINE veletrhu fiktivních firem rozhodla Metropolitní univerzitní banka (dále jen MUB) v čele se svým garantem a koordinátorem Ing. Radkem Maxou, Ph.D., uspořádat ještě na konci letošního roku 2. MUB-LINE VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM. A protože Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě podporuje projekt fiktivních firem, padl návrh a okamžitě bylo rozhodnuto o termínu, tentokrát dvoudenního, veletrhu, a to 9.-10. prosince 2020.

Naším cílem bylo připravit on-line veletrh, který by se co nejvíce podobal veletrhu reálnému i s jeho bohatým programem.  Rozběhly se tak poměrně náročné přípravy, a to jak po stránce organizační, technické, personální, tak i programové. 

Program, který jsme připravili, byl poměrně originální a doposud nevyzkoušený v on-line prostředí. Například forma a způsob online obchodování, do kterého se živě zapojila většina z 56 zúčastněných fiktivních firem. Které to byly? Nahlédněte do veletržního katalogu. Téměř 900 platebních příkazů k úhradě, které MUB v průběhu veletrhu zpracovala, svědčí o skvělé obchodní aktivitě fiktivních firem a funkčnosti nově nastaveného systému on-line obchodování včetně nastavení mezinárodních platebních transakcí se slovenskou fiktivní Centrobankou díky výborným vztahům se Slovenským centrem fiktivních firem při Slovenském institutu odborného vzdělávání, kterému tímto patří velký dík. 

Sladit po organizační i technické stránce účast 45 škol z Česka a Slovenska na on-line veletrhu nebylo jednoduché, zejména z důvodu rozmanitosti platforem používaných pro distanční výuku. Tudíž patří velké poděkování všem účastnickým školám, které přijaly naše pozvání a zařadily 2. MUB-LINE veletrh do výuky, což pro ně jistě nebylo vůbec jednoduché. Situaci ještě "zkomplikoval" start rotační výuky právě v týdnu, kdy se veletrh konal. Hned jak se žáci 3. ročníků vrátili do tříd, měly školy řešit jejich uvolnění z výuky na dva dny. Ale podařilo se a veletrh dopadl dle dosavadních ohlasů výtečně! Nejen členové fiktivních firem, ale celé třídy zúčastněných škol sledovaly veletrh na plátnech v učebnách, soutěžily, obchodovaly a sledovaly doprovodný veletržní program.

Po oba veletržní dny programem živě provázela již z pilotního červnového veletrhu osvědčená dvojice moderátorů, Gabriela Dvořáková a Siderov Gjurses, kterým patří velké poděkování. Obdobně velké poděkování patří všem studentům – členům letošního týmu MUB, kteří se na přípravě a organizaci veletrhu podíleli - za správu veletržního chatu či zaúčtování veletržních transakcí, za jejich skvělé nápady a novinky, které představili v průběhu veletrhu. Například MUB broker, kreativní nové návrhy na změnu loga, porotou oceněná nová podoba letáku či výborně zvládnutá nesoutěžní prezentace MUB. Našim studentům se podařilo výborně reprezentovat univerzitu, výsledky své studentské práce, ale v podstatě i výsledky způsobu a formy naší výuky, kdy výborné ohlasy na přednášku studenta katedry mezinárodního obchodu Matěje Čejchana to jen podtrhují. Účastníci zhlédli záznamy vybraných přednášek našich akademiků, měli možnost se živě účastnit skvělé přednášky Ing. Milana Postlera, Ph.D. na téma Marketingový a komunikační mix, živě se setkali v rámci hodnocení soutěží s vedoucím katedry mezinárodního obchodu Ing. Jaroslavem Halíkem, Ph.D. či absolventem MUP, programu Mezinárodní obchod, Ing. Miroslavem Bečkou. Třešinkou na dortu bylo živé setkání s jedním z nejuznávanějších odborníků na reklamu v ČR, prof. Ing. Jiřím Mikešem. Veletrh ze své pracovny živě zahájil rektor MUP, prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., který zároveň účastníky informoval o aktuální studijní nabídce MUP a možnostech studia.

Magnetem každého veletržního programu fiktivních firem jsou soutěže. A v rámci 2. MUB-LINE VELETRHU tomu nebylo jinak. Již při přípravě jsme se zaměřili na jejich kvalitu, nikoliv kvantitu. Volba padla na souže o nejlepší logo, nejlepší leták a nejlepší e-prezentaci s živým finále a superfinále, které slavilo úspěch již při pilotním červnovém veletrhu. Pozornost jsme také věnovali hodnotitelům soutěží, které jsme záměrně volili různorodě do jednotlivých soutěží. Skvělí odborníci z řad partnerů veletrhu poskytli soutěžícím velmi cennou zpětnou vazbu a patří jim za to velký dík! Živě hodnocená TOP 10 ve všech soutěžních kategoriích s představením soutěžících v krátkém videu bylo velmi pozitivně přijatou on-line veletržní novinkou. Srdečně gratulujeme všem výhercům a těšíme se na fotografie s diplomy a cenami, které věnovala Metropolitní univerzita Praha a další partněři veletrhu. Obdržené fotografie utřídíme a vybrané budou publikovány na webových stránkách MUB a iMUP.cz. Složení odborných porot a výsledky všech tří soutěží si můžete prohlédnout webu Mubanky.

V závěru druhého, vánočně laděného veletržního dne, kdy se mimo jiné prezentovali se svými živými vstupy partneři veletrhu, vyhlásil Ing. Radek Maxa, Ph.D. společně s paní Andreou Loučkovou, HR specialistkou lidských zdrojů České pošty, s.p. ANKETU Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. a České pošty, s.p. o nejlepšího on-line vyučujícího fiktivních firmy 2020.  Bližší informace najdete na webu Mubanky. Vítězného české či slovenského vyučujícího vyhlásíme na 26. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Praze, který se bude konat též on-line formou ve dnech 17.–19.  3.  2021, a v rámci kterého bude jedinou emisní i komerční veletržní bankou opět Metropolitní univerzitní banka.

Videozáznamy z veletrhu si můžete prohlédnout na stránce Mubanky.

Co dodat závěrem? Dokázali jsme v současné složité době nevídanou věc, a to propojit v jeden okamžik po dobu dvou dnů 56 účastnických studentských firem ze 45 škol z celého Česka a Slovenska (Praha – Čelákovice – Kolín – Sokolov - Ledeč nad Sázavou – Vlašim – Hradec Králové – Žatec – Liberec – Boskovice – České Budějovice – Olomouc – Český Těšín – Bratislava – Hlohovec – Sereď – Prešov – Rožňava – Zvolen – Modrý Kameň). Stovky studentů středních škol sledovaly živě vysílání v MS Teams či na YouTube. A především, veletrh se líbil, což nás nesmírně těší a motivuje pro další podobné akce určené kreativním a nadaným studentům! Vřelé díky všem za účast, vřelé díky za přípravu všem, kteří se na úspěšném průběhu veletrhu podíleli, vřelé díky všem partnerům za podporu studentským firmám a štědrost při odměňování nejlepších a v neposlední řadě vřelé díky katedře mezinárodního obchodu a celé Metropolitní univerzitě Praha za záštitu, zázemí a podporu, kterou poskytuje projektu fiktivních firem.

Přeji všem krásný Advent, klidné Vánoce prožité ve zdraví a s Vašimi blízkými. Těšme se, že příští rok 2021 bude pro nás rokem jakéhosi znovuzrození ve všech směrech našich životů.