Na MUPu přednášel japonský velvyslanec v ČR

22. 11. 2022 Autor: Michal Kolmaš V úterý 22. listopadu přijal pozvání Katedry asijských studií japonský velvyslanec v ČR Hideo Suzuki a studentům a studentkám MUPu dal přednášku na téma bezpečnostních hrozeb v Indo-pacifické oblasti.

Suzuki je velvyslancem v České republice od září 2020. Za sebou má již dlouhou politickou kariéru – působil v japonských misích do Francie, Spojených států, Jižní Koreje či Vietnamu, zkušenost má i ze stálé mise při OECD. Na ústředí japonského ministerstva zahraničí zastával funkci vedoucího odboru pro mezinárodní spolupráci a také zmocněnce pro globální otázky, odpovědného za problematiku změny klimatu. S otázkami mezinárodní politiky se tedy setkává denodenně, a to bylo vidět i při přednášce v zaplněné aule strašnické budovy MUP.

Velvyslanec popsal bezpečnostní hrozby pro Japonsko, včetně stupňujících se severokorejskcýh testů balistických raket, posilující a asertivnější čínské armády či ruského expanzionismu. Popsal, jaký geopolitický dopad mají tyto hrozby i pro Evropu. Následně nastínil, jakým způsobem se Japonsko k hrozbám staví – skrze posilování vlastní bezpečnosti, bilaterální spoluprací s USA a budováním multilaterálních vazeb napříč regionem. Na závěr přednášky Suzuki zodpověděl několik dotazů ze strany studentů a sklidil zasloužený potlesk.