Na Blízký východ nejezdím radit

12. 3. 2015 Autor: redakce O svých osobních zkušenostech z cest po zemích Blízkého východu hovořil na Metropolitní univerzitě Praha významný český duchovní Václav Malý. Diskusi u kulatého stolu připravilo Centrum pro studium Blízkého východu.

Hlavním tématem setkání byl současný život křesťanských menšin v oblastech, kde v posledních měsících výrazně vzrostlo napětí. „Je třeba zdůraznit, že křesťanská tradice je na řadě míst Blízkého východu výrazně starší než ta muslimská,“ řekl  Václav Malý, který v nedávné době navštívil Irák, Írán, Severní Súdán a Libanon. Pražský biskup dále dodal:„ Je  patrné, že křesťanství i v tradičních místech ustupuje a bude ustupovat i nadále.“ Příčinou je prudká radikalizace islámu v nábožensky smíšených regionech. Najít řešení není jednoduché: „Pohled bohatého Západu je mnohdy zjednodušený. Má tendenci radit. Vytvářet přesvědčení, že náš způsob života je ten jediný správný,“ řekl Václav Malý během diskuse, „Vždy je třeba nejprve vidět jednotlivce a neposuzovat věci z perspektivy kolektivní viny.“ Podle pražského biskupa nesou vinu na zvýšení napětí také současná média, která o situaci na Blízkém východě informují příliš povrchně a bez kontextu. Více o návštěvě Václava Malého na Metropolitní univerzitě Praha v reportáži Hany Kabourkové.