MUP se zúčastnila podnikatelské mise do Ázerbájdžánu

29. 5. 2019 Autor: Jaroslav Halík Ve dnech od 15. do 17. května 2019 proběhla podnikatelská mise, která doprovázela předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Radka Vondráčka při jeho oficiální návštěvě Ázerbájdžánu. Podnikatelskou delegaci vedli prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky pan Jaroslav Hanák a předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS pan František Masopust. Organizačně akci zajišťovali pan Tomáš Hodač ze Svazu průmyslu a dopravy a paní Jana Kordačová z Komory SNS, ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Baku.

Proběhlo přijetí pana předsedy Radka Vondráčka u prezidenta Ázerbájdžánské republiky Ilhama Alijeva a u předsedy vlády pana Novruz Mamedova. Na podnikatelském fóru v Baku projednalo své obchodní příležitosti 23 zástupců z 16 českých firem a institucí, zejména z oblasti energetiky, těžebního a petrochemickéhoý průmyslu, environmentálních technologií, vodohospodářství, stavebnictví, IT, ale také zemědělských a potravinářských technologií, zdravotnické techniky, finančních služeb a vzdělávání.

Metropolitní univerzita Praha byla v rámci fóra jedinou vzdělávací institucí z ČR, která nabízela potencionálním zájemcům možnost studia na oborech mezinárodní obchod, mezinárodní vztahy a evropská studia, regionální studia, turistický ruch a lázeňství, anglofonní studia, mediální studia, humanitní studia, bezpečnostní studia, studia veřejné správy a politologie.

Zájem ze strany ázerbájdžánských vysokých škol i individuálních zájemců o studium ma MUP byl mimořádný. Na stovky zájemců sdílelo naše webovské stránky a postovalo informace prostřednictvím sociálních sítí. Potencionální uchazeči se na půdě společnosti British Academy, sídlící v prostorách Caspian Plaza, zúčastníli prezentace a zajímavé diskuse s Jaroslavem Halíkem, členem dozorčí rady MUP, a Danielem Putíkem, zástupcem velvyslance ČR v Ázerbájdžánu pro věci politické, kulturní, školské a tiskové. Hovořilo se o způsobu studia na bakalářském, magisterském a doktorském stupni, o průběhu přijímacího řízení a získávání studijních víz, možnostech výjezdů v rámci programu Erasmus+ a různých kulturních a sportovních aktivitách, které MUP pořádá pro své studenty.

Velice významná z hlediska budoucího rozvoje byla návštěva ázerbájdžánského ministerstva školství. Naše delegace ve složení Jaroslav Halík, Daniel Putík a Dmitriy Luzan, byla přijata ředitelem odboru mezinárodních vztahů panem Nijat Mammadli, jeho zástupcem, panem Turalem Ahmadovem, a odbornou poradkyní paní Hokuma Abbasovou. V přátelské atmosféře byly prodiskutovány možnosti pomoci státu při propojování vzájemných zájmů a aktivit mezi MUP a domácími vzdělávacími institucemi.

Průběh podnikatelského fóra v prostorách Baku Business Centre byl také úspěšný. Po zahajovací části, ve které promluvili předseda PS ČR pan Radek Vondráček a pan Rufat Mammadov, náměstek ministra hospodářství Ázerbájdžánu, probíhala pracovní sekce B2B. Zde si obchodní partneři z obou zemí vyměňovali informace, podepisovali smlouvy a projednávali různé otázky spolupráce. Díky předcházející pečlivé přípravě týmu MUP prostřednictvím sociálních sítí, adresných dopisů a díky účinné pomoci představitelů velvyslanectví, zejména pana Daniela Putíka, obchodního rady pana Jana Jindřicha a paní Marije Jindřichové, asistentce J. E. velvyslance pana Milana Ekerta, se podařilo navázat kontakty s prestižními univerzitami, jako jsou ADA University, Khazar University, Western Caspian University, Azerbaijan State Oil and Industry University a Baku Higher Oil School. Byly projednány podmínky spolupráce v programu Erasmus+, možnosti společného studia Double-degree, formy spolupráce s praxí, například s firmami SOCAR a AZERSUN, pořádání konferencí, společné publikování a vzájemná koordinace obsahu učebních osnov. Ázerbájdžánští partneři také projevili zájem o kurzy celoživotního vzdělávání na MUP a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Metropolitní univerzita Praha děkuje přátelům ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Komory pro hospodářské styky se SNS a velvyslanectví České republiky v Baku za možnost zúčastnit se podnikatelské mise a za pomoc při její úspěšné realizaci.