MUP na Národním rozvojovém dni na Ministerstvu zahraničních věcí

3. 5. 2024 Autor: Tereza Němečková Na Národním rozvojovém dni, konaném na Ministerstvu zahraničních věcí za účasti prezidenta Pavla a ministra Lipavského, reprezentovala Metropolitní univerzitu Praha doc. Tereza Němečková z katedry mezinárodního obchodu, která je zároveň vedoucí Centra pro studium Afriky na MUP.

Ve čtvrtek 25.4.2024 proběhl v prostorách Ministerstva zahraničních věcí historicky první Národní rozvojový den, jehož smyslem bylo jednak sezvat odbornou veřejnost, která je zapojena do rozvojové, humanitární a transformační spolupráce ČR v zahraničí, a jednak seznámit s jejími aktivitami i širší veřejnost. Jednu z dopoledních odborných diskusí moderovala doc. Němečková z katedry mezinárodního obchodu, která na MUP vede i Centrum pro studium Afriky a rozvojové problematice se dlouhodobě věnuje. 

Dopolední část programu nabídla setkání a diskuse širokého spektra zástupců veřejného, neziskového, akademického a soukromého sektoru se zástupci vlády a parlamentu. Po úvodních projevech prezidenta republiky pana Petra Pavla, ministra zahraničních věcí ČR pana Jana Lipavského a ředitele největší české neziskové organizace věnující se rozvojové, humanitární a transformační spolupráci, Člověk v tísni, pana Šimona Pánka, proběhl panel se zástupci vlády a parlamentu, kde se diskutovaly především strategické otázky dalšího směřování ČR v této oblasti, zejména z pohledu rostoucích bezpečnostních výzev ve světě.

Poté následovaly tři paralelní diskusní stoly věnované problematice vzdělávání a osvěty, klimatické a environmentální bezpečnosti a ekonomického rozvoje. První zmiňovaný diskusní stůl moderovala doc. Němečková. Jako prezentující se jej zúčastnili zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nevládní organizace Člověk v tísni, vzdělávací organizace ARPOK, asociace soukromých firem s názvem Asociace výrobců a zpracovatelé zdravotnických prostředků a Centra pro mezinárodní rozvojové projekty, působícím při Českém vysokém učení technickém v Praze. Do následné diskuse o hledání synergií různých vzdělávacích a osvětových aktivit se aktivně zapojili i další přítomní, jako například rektorka Univerzity Karlovy paní Králíčková, proděkanka Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity paní Chaloupková, nebo zakladatelka a ředitelka rozvojové organizace SIRIRI.

Odpolední část programu proběhla v prostorách zahrad Černínského paláce, kde se konal interaktivní program pro širokou veřejnost, během kterého se měla možnost seznámit detailněji s organizacemi, které dlouhodobě svými aktivitami přispívají ke spravedlivější a udržitelnější planetě. Je dobré vědět, že svými výzkumnými a vzdělávacími aktivitami k nim patří i Metropolitní univerzita Praha.