Účastníme se projektu zlepšení kvality stáží na vysokých školách

3. 5. 2022 Autor: redakce V roce 2019 se Metropolitní univerzita Praha stala členem projektu Erasmus+ týkajícího se zlepšení kvality stáží na vysokých školách. V projektu jsou zapojeny kromě MUP ještě University of Edinburgh, University of the Basque Country (Bilbao), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, University of Deggendorf a jako koordinátor Educa International o.p.s.

Projektová setkání celého týmu začala na podzim 2019 na MUP, poté byla z důvodu pandemie přerušena a konalo se pouze projektové setkání na University of Deggendorf z části online, z části prezenčně. Projektové setkání, které hostila University of Edinburgh (2.–3. 5. 2022), bylo jedním z posledních s ohledem na konec projektu v srpnu 2022. Předmětem setkání byla prezentace dosavadních výsledků dotazníkového šetření a diskuze ohledně závěrečné zprávy, která by měla začít vznikat na příštím setkání v Košicích. Výsledky projektu budou zveřejněny na webu MUP po jeho skončení.