MUP aktivně podporuje ekonomickou a finanční gramotnost

13. 10. 2020 Autor: Radek Maxa Zbrusu nové vydání učebnice vydavatelství Eduko pod názvem „Ekonomika – ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy“ shrnuje nejdůležitější poznatky ekonomiky do jedné publikace.

Vyhovuje nejen všem požadavkům rámcových vzdělávacích programů, ale zahrnuje požadavky standardu finanční gramotnosti, jehož cílem je pomoci všem orientovat se ve vlastních financích. Jedním z odborníků, kteří lektorovali tuto učebnici a zároveň zpracovávali recenzní posudek na základě pověření ředitele odboru středního a vyššího odborného školství MŠMT Ing. Bc. Petra Bannerta, byl přednášející katedry mezinárodního obchodu, Ing. Radek Maxa, Ph.D.:

„Jde o přehlednou, prakticky orientovanou a široce využitelnou učebnici, která poskytuje přehled o klíčových tématech ekonomiky s důrazem na finanční a ekonomickou gramotnost. Zařazené poznatky a činnosti naplňují standard finanční gramotnosti rámcových vzdělávacích programů středních škol a gymnázií. Zároveň je moderně a poutavě graficky zpracovaná a jsem přesvědčen, že naplní očekávání autorů této učebnice, aby zejména středoškolští studenti s knihou rádi pracovali a získali vědomosti, které jim budou pomáhat v dalším životě. Jsem rád, že jsem mohl lektorovat tuto skvělou učebnici, která bezprostředně koresponduje s projektem naší univerzity, Metropolitní univerzitní bankou, která poskytuje široký prostor pro praktické osvojení zejména firemních financí, platebních operací a bankovních služeb.“

Kniha získala dne 28. 7. 2020 schvalovací doložku MŠMT, což znamená, že byla zařazena do seznamu učebnic pro střední vzdělávání pro vzdělávací oblast Ekonomická a finanční gramotnost s dobou platnosti 6 let. Jedním ze spoluautorů učebnice je Ing. Petr Klínský, autor sedmi učebnic ekonomiky, člen pracovní skupiny Ministerstva financí pro finanční vzdělávání a místopředseda Asociace obchodních akademií, který nám k uvedené učebnici řekl:

„Jsme rádi, že nové, aktualizované vydání uvedené učebnice nabízí studentům a učitelům to podstatné z oblasti ekonomiky a financí. Kniha má deset kapitol a vedle základního učiva obsahuje i učivo rozšiřující. Záleží jen na studentech a vyučujících, aby se sami rozhodli, zda je pro ně tato pasáž v dané chvíli důležitá. V závěru každé kapitoly jsou otázky a praktické úkoly včetně prostoru pro odpovědi. Ceníme si odborných připomínek a podnětů obou odborných recenzentů, Ing. Jitky Foltové a Ing. Radka Maxy, Ph.D., kteří lektorovali tuto učebnici. Nedílnou součástí budování finanční gramotnosti je možnost prakticky si vyzkoušet tzv. nanečisto například otevření účtu či žádost o úvěr. A právě v této oblasti hraje významnou roli Metropolitní univerzitní banka, působící při Metropolitní univerzitě Praha, jejíž aktivity vnímám v oblasti výchovy k finanční gramotnosti jako vysoce potřebné.“

Učebnice je běžně dostupná v knihkupectví, e-shopech, popř. na www.eduko.cz. Učebnice má letos poprvé online verzi. Autoři připravili i bohatou elektronickou podporu pro učitele včetně prezentací, řešení úloh apod.

Přejeme nové učebnici spoustu spokojených čtenářů a nadšených učitelů!

Zároveň rádi přivítáme aktivní studenty naší univerzity, kteří by chtěli posílit tým naší Metropolitní univerzitní banky (www.mubanka.cz). Zájemci napište na radek.maxa@mup.cz.