Mise MUP do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu

26. 4. 2019 Autor: redakce Ve dnech 7. až 10. dubna 2019 se konala podnikatelská mise do Uzbekistánu a Kyrgyzstánu, která doprovázela ministryni průmyslu a obchodu paní Martu Novákovou při její návštěvě obou zemí. Mise se uskutečnila a společně ji organizovaly Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Podnikatelskou delegaci vedl za Svaz průmyslu a dopravy ČR viceprezident Stanislav Kázecký a za Komoru pro hospodářské styky se SNS předseda představenstva František Masopust, organizačně celou akci zajišťoval Tomáš Hodač ze Svazu průmyslu a dopravy.

Za MUP se zúčastnili dr. Jaroslav Halík a dr. Lea Melnikovová z katedry mezinárodního obchodu a Daler Kamilovič Abdurachmanov, smluvní partner MUP pro Uzbekistán a Kyrgyzstán.

Jak v Taškentu tak Biškeku proběhla prezentace MUP pro potenciální uchazeče, kde byli seznámeni s podmínkami studia, přijímacího řízení a pobytu v ČR. Účastníci projevili vysoký zájem o studium na naší univerzitě.

Zástupci MUP se také zúčastnili jednání na ministerstvech školství Uzbekistánu a Kyrgyzstánu o podpoře MUP a jejích vzdělávacích programů. Dále byla zahájena spolupráce s National Erasmus+ Office in Uzbekistan o vzájemné výměně studentů v rámci programu Erasmus+.

Velmi přínosné bylo také jednání s velvyslanci Jaroslavem Sirem (Uzbekistán, Turkmenistán a Tádžikistán) a Rudolfem Hyklem (Kyrgyzstán a Kazachstán) o nové agendě vyřizování studijních víz do ČR.

Bylo projednáno uzavření memoranda o spolupráci se dvěmi největšími ekonomickými univerzitami, a to s Taškentskou státní ekonomickou univerzitou a Kyrgyzskou ekonomickou univerzitou.

Při setkání s řediteli dvou uzbeckých vědecko-výzkumných institutů, Institutu daňové a rozpočtové politiky a Institutu makroekonomického výzkumu, byla dojednána vzájemná spolupráce v oblasti publikační činnosti a výměny odborných poznatků.

Úspěch naší delegace na jednání završilo podepsání smlouvy o zastoupení MUP s firmou StudyPortal.uz za účelem propagace MUP v Uzbekistánu.

O účasti Metropolitní univerzity Praha na podnikatelském fóru informovala ve vysílání také uzbecká televize.