Síla rámů. Pře-rámování fotografií ilustrujících “fake news”

24. 4. 2022 Autor: redakce Záznam přednášky doc. Michaely Fišerové z katedry mediálních studií MUP věnované metonymickému základu fotografické ilustrace událostí.

Přednáška byla organizována Společností pro filosofickou antropologii u FHS UK.

Doc. Fišerová prostřednictvím četby díla Jacquesa Derridy ukazuje, že fotografický záznam události je podmíněn dvojím – technologickým a rétorickým – výběrem z viditelného. Ořezem a rámováním viditelné scény fotografický obraz metonymicky zaměňuje viditelnou část události za událost jako celek. Následně poukazem ke koncepci rámců války Judith Butlerové přednáška poukáže k diskursivním rámům fotografické ilustrace událostí: aby mohla kontrolovat diskursivně očekávanou afektivitu, vizualita vybírá fotografie jako metonymické důkazy událostí podle jejich schopnosti reprezentovat kolektivní paměť. Nakonec přednáška vztáhne toto komplexní vysvětlení důvěry ve sdílení fotografií k problému pře-rámování obrazů ilustrujících příspěvky produživatelů na sociálních sítích. Navržené řešení tohoto problému umožní porozumět důvodům důvěry ve „fake news“ ilustrovaných pře-rámovanými fragmenty vypůjčených fotografických záznamů skutečnosti.