Mezinárodní konference věnovaná účetním standardům IFRS proběhla online

18. 10. 2021 Autor: redakce Ve dnech 7. a 8. října 2021 se uskutečnil 9. ročník mezinárodní vědecké konference „IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE - BEYOND THE NUMBER (IFRS: Globální pravidla a lokální aplikace - nad rámec čísel)“, kterou tradičně pořádá Katedra mezinárodního obchodu na Metropolitní univerzitě Praha a School of Business Administration na Anglo-Americké univerzitě. Vzhledem k probíhající pandemii Covid-19 se konference konala plně online na platformě MS Teams.

Konference se zúčastnilo více než 100 akademiků, odborníků z profese, výzkumných pracovníků a studentů, zejména z České republiky, Slovenska, Polska a Rumunska, ale také z Velké Británie, Řecka, Irska, Turecka, Kanady a Peru. Účastníci se podělili o své znalostmi z oblastí aktuálních problémů výkaznictví, účetních standardů, způsobů financování, implementace IFRS v různých oblastech soukromého a veřejného ekonomického života a mezinárodního obchodu. 

Mezi hlavní témata patřily aktuální problémy vyplývající z dopadu pandemie COVID-19 na finanční výkaznictví a ekonomiku obecně. Tradičnější témata souvisí se začleněním mezinárodních účetních standardů do národních účetních pravidel; oblast společenské odpovědnosti firem, udržitelnost a nefinanční výkaznictví; určování hodnoty společností na rozvíjejících se a transitivních trzích; integrované a environmentální výkaznictví; výuka a vzdělávání v oblasti IFRS; profesní etika a vztah mezi systémy daňového účetnictví; finanční výkaznictví pro malé a střední podniky; impression management; IFRS a kapitálové trhy a mnoho dalších. 

Všechny publikované příspěvky prošly dvou- a někdy i tříkolovým recenzním řízením. Autoři nyní zapracovávají poslední úpravy vyplývající z jednání konference před zařazením do sborníku příspěvků. Sborník bude zveřejněn na webových stránkách konference a následně bude předložen společnosti Clarivate k vyhodnocení a indexaci v databázi Conference Proceedings Citation Index (CPCI), která je součástí databáze Web of Science společnosti Thomson Reuters (Clarivate). 

Mnoho prací přineslo velmi zajímavé a aktuální témata, která si zaslouží dále rozvíjet a připravit k publikaci ve vědeckých časopisech. 

Devátý ročník mezinárodní konference IFRS splnil svá očekávání. Dále prohloubil výzkumný a publikační potenciál všech účastníků a přispěl k rozšíření přátelských vztahů mezi pedagogy, výzkumnými pracovníky a odborníky z praxe z oblasti financí a účetnictví na mezinárodní úrovni. 

Těšíme se na další - jubilejní desátý - ročník konference IFRS v roce 2022.

Organizační tým konference IFRS 

KLÍČOVÍ ŘEČNÍCI

Letos se konference zúčastnilo mnoho důležitých hlavních řečníků, kteří se také aktivně účastnili diskusí v sekcích. Byli mezi nimi: prof. David Alexander, University of Birmingham; prof. Cathleen Nicolae Albu, Bukurešťská univerzita ekonomických studií; prof. Eleftherios Thalassinos, University of Piraeus; Diego Norena-Chavez, z Limy Peru; prof. Luboš Smutka, Česká zemědělská univerzita v Praze; prof. Erginbay Ugurlu, Istanbulská univerzita Aydın, prof. Bernadette Andreosso-O'Callaghan, University of Limerick a Dr. Peter Lerner, AAU. 

Z profesionálních řečníků vystoupil doktor Aleš Králík z Ministerstva financí České republiky, Za Asociaci autorizovaných účetních znalců pro Českou republiku jsme přivítali Ing. Olgu Cílečkovou a Ing. Miroslava Šmída, z PwC Česká republika. 

OHLASY A ZPĚTNÁ VAZBA

„Blahopřejeme k vynikající přípravě a provedení vaší každoroční konference. Zúčastním se s potěšením a ctí a představím svůj nejnovější výzkum, jehož spoluautorem je Dr. Diego Norena-Chavez z Limy Peru. Děkuji za pozvání. Rád se zúčastním. ” 
Prof.El. Thalassinos, PhD., MBA, DHC 2013, DHC 2015, DHC 2018, Prof. University of Piraeus, Affiliate Prof. University of Malta, Visiting Prof. Open University of Cyprus, European Chair Jean Monnet

„Velice vám děkuji za pozvání a možnost zúčastnit se konference. Podle otázek účastníků se zdá, že kapitálové trhy jsou velmi širokou oblastí, ale v dnešní době také velmi aktuální. Doufám proto, že náš příspěvek byl pro účastníky přínosem.V případě jakýchkoli dotazů účastníků mě mohou kontaktovat přímo.” 
Ing. Miroslav Šmíd, PwC, Pricewatehouse Coopers Audit s.r.o.

„Také se připojuji k poděkování za letošní úspěšnou konferenci i k poděkování za skvělou práci na konferenci příštího roku. Je velmi potěšitelné, že se konference IFRS stala nedílnou součástí každoroční činnosti MUP, tj. že její existenci považujeme za samozřejmost. Oceňuji spolupráci s AAU i to, že konference pomáhá mnoha kolegům z MUP při hledání nových příležitostí pro publikační aktivity.“ 
JUDr. Marek Beneš, PhD., Ředitel o.p.s., Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

OSOBNÍ PODĚKOVÁNÍ PŘEDSEDY KONFERENCE

Vážení účastníci konference, vážení pozvaní řečníci, vážení profesoři, vážení kolegové, milí návštěvníci, milí hosté,

děkujeme za představení nových aktuálních témat a za doručení zajímavých projevů a prezentací. Děkuji za vaše diskuse, komentáře a návrhy. Velké díky patří recenzentům předložených prací za jejich svědomitou práci a předsedům sekcí za vedení diskusí. Mnohokrát děkuji IT podpoře za pomoc při přípravě konference a pomoc během zasedání. A v neposlední řadě mnohokrát děkuji vedení Metropolitní univerzity Praha za umožnění realizace konference.

Věřím, že nyní můžeme na zajímavých bodech a zjištěních na naší konferenci stavět a pokračovat v naší výzkumné spolupráci. Tato konference může být impulzem pro nové publikace.

Ještě jednou vám děkujeme. Tato konference se již realizuje po dobu devíti let a těšíme se na její další ročník v roce 2022. 

Předběžně dohodnuté datum pro příští rok je 6. a 7. října 2022.

Těšíme se na nadcházející konferenci příští jubilejní rok doufejme již ve formátu Face to Face! 

Vše nejlepší
doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc. 
Předsedkyně konference

X