Metropolitní univerzitní banka se zúčastnila jubilejního 25. Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze. A účast to byla úspěšná!

26. 3. 2019 Autor: Radek Maxa Naše Metropolitní univerzitní banka, kterou zastřešuje Katedra mezinárodního obchodu a jejímž garantem a koordinátorem je Ing. Radek Maxa, Ph.D., se podruhé zúčastnila prestižního mezinárodního veletrhu fiktivních studentských firem, který se již tradičně koná na Výstavišti v Praze Holešovicích pod záštitou primátora hl. m. Prahy, MUDr. Zdeňka Hřiba a státního tajemníka MŠMT p. Jindřicha Fryče a jehož partnerem je Metropolitní univerzita Praha. Zájem o bankovní služby naší MUB banky, projevy spokojenosti na naši adresu, jakož i atraktivita naší soutěže či prestižní přednáška Tomáše Sedláčka, podtrhují náš úspěch!

Ve dnech 20.–22. března 2019 se na ploše Křižíkova pavilonu B sešlo 118 studentských firem z ČR, Slovenska, Itálie, Rakouska, Belgie, Španělska, Rumunska, Bulharska a Lucemburska. Pro mnohé z nich to byl vrchol jejich podnikatelského snažení v rámci výuky fiktivních firem a příležitost prokázat své znalosti a získané obchodní, marketingové, prezentační i jazykové dovednosti v celé řadě soutěží, které pro ně pořadatelé ve spolupráci s Centrem fiktivních firem Praha, Europen – Pen International a naší univerzitou připravili.

V rámci slavnostního zahajovacího ceremoniálu Ing. Radek Maxa, Ph.D. společně s Karolínou Zálešákovou a Michalem Lazarovem, studenty oboru Mezinárodní obchod a zároveň členy MUB týmu Klienti CZ, představili naši univerzitu a naši banku a její produkty, kdy na obsahové i grafické podobě prezentace se podílely studentky Dominika Levická a Nicole Kalocikova. Naše banka byla jedinou fiktivní centrální bankou tohoto veletrhu s právem emitovat fiktivní peníze do veletržního oběhu, kdy před konáním veletrhu proběhla nová emise bankovek, která poprvé přinesla na trh i bankovky nižších nominálních hodnot. Bezprostředně po zahájení veletrhu se náš MUB veletržní tým pustil do poskytování bankovních služeb a měl plné ruce práce!  Otevírání fiktivních účtů (jsme první a stále jedinou bankou poskytující zřízení fiktivního účtu on-line), hotovostní výběry a vklady, zúčtování veletržních transakcí, zejména veletržních šeků, emise fiktivních bankovek, prezentační činnost, dotazníková šetření, volba nového sloganu naší banky aj. končilo až v pozdních odpoledních hodinách. O naše služby byl tak enormní zájem, a to nás samozřejmě těšilo a motivovalo.  Více než 2/3 účastnických studentských firem nám svěřilo vedení a správu svých fiktivních financí.

Za tři dny veletrhu se v MUB veletržním týmu pod vedením senior konzultantů Radka Maxy a Martiny Varkočkové vystřídali junior konzultanti všech tří týmů naší banky, tj. týmu klienti CZ, týmu klienti Evropa a týmu PR a marketing, které byly vytvořeny ze studentů PV předmětu Řízení a správa fiktivní banky, který byl letos poprvé vypsán a otevřen v rámci bakalářského prezenčního i kombinovaného studia oboru Mezinárodní obchod.  Naší účasti na veletrhu předcházela intenzivní příprava. Kromě tisku bankovek, byli naši stávající klienti i potencionální tuzemští i zahraniční klienti opakovaně osloveni akvizičním e-mailem, jehož tvorbu zaštítili studenti Natália Matušíková, Nikola Bastlová a Dominik Petrlík. Na grafické i obsahové podobě panelů našeho veletržního stánku, jakožto i propagačních letáků se podíleli studenti David Boháč a Petr Hošta. Na přípravě ankety a dotazníku pro účastníky veletrhu pracovali studenti Martin Rypák a Markéta Lindová. Za příkladnou a obětavou lze označit práci Tadeáše Matějky, jakožto i stálých členů našeho MUB týmu, Tetiany Ostaskyn a Ivana Benci. Nejen jim, ale všem dalším studentům, členům MUB veletržního týmu, patří velký dík!  Poděkování patří i oddělení IT, propagace a dalším, kteří se administrativně na přípravě a průběhu celé akce podíleli.

Do pestrého doprovodného veletržního programu přispěla také naše univerzita přednáškou PhDr. Tomáše Sedláčka, Ph.D., známého českého ekonoma a přednášejícího na katedře MO naší univerzity, který si na druhý veletržní den připravil přednášku Economics of Future. Plný přednáškový sál i následná živá diskuse nadchla i samotného přednášejícího, který alespoň na chvíli byl součástí tohoto středoevropského svátku cvičných firem a i členem našeho MUB týmu!  Děkujeme, Tomáši! Na veletrh zavítali i další osobnosti, jako Jan Bělohlávek, Jakub Novák, Otto Munch, Jarmila Menšíková či Jakub Stejskal.

V rámci bohatého soutěžního programu se uskutečnila soutěž naší banky a naší univerzity „O nejlepšího obchodníka veletrhu roku 2019“, které se automaticky zúčastnil každý účastník veletrhu s otevřeným veletržním účtem, kdy cílem bylo dosáhnout co nejvyššího přepočteného veletržního obratu (součet hotovostních obchodů a přijatých šeků se zohledněním komoditní struktury). A firmy se skutečně snažily! Poslední veletržní den v 11 h uzavřela naše banka veletržní účty, zjistila přepočtené veletržní obraty a určila vítěze. V rámci slavnostního zakončení veletrhu vyhlásil vítěze ing. Radek Maxa, Ph.D. společně s junior konzultanty Markétou Lindovou, Jano Kubovou a Anastasiou Graboviuk, která ceremoniál překládala do angličtiny. Dr. Maxa, při příležitosti jubilejního 25. ročníků veletrhu, připomněl odkaz Doc. Miloslava Rotporta, CSc., jehož jméno je neodmyslitelně spjato s tímto veletrhem a vůbec vznikem cvičných firem na území ČR. Přítomní mu vzdali hold svým potleskem.

Vítězem naší soutěže o nejlepšího obchodníka veletrhu a titul „Zlatý obchodník“ získala fiktivní firma Logistic servis, s.r.o. Dalovice s přepočteným fiktivním obratem 35 957 489 FP a získala multifunkční tiskárnu a šek na fiktivní částku 10 % z přepočteného obratu, titul Stříbrný obchodník si odnesla slovenská fiktivní firma Apollonas, s.r.o. Bratislava s přepočteným fiktivním obratem 9 414 036 FP a získala kvalitní flash disk 64GB a šek na fiktivní částku 5 % z přepočteného veletržního obratu a titul Bronzový obchodník veletrhu získala fiktivní firma JOYForce, s.r.o. Náchod s přepočteným fiktivním obratem 945 715 FP a získala kvalitní flash disk 32GB a šek na fiktivní částku 2,5 % z přepočteného veletržního obratu. První místo v soutěži o nejlepší prezentaci nazvanou „90 s. ve výtahu“, kterou hodnotila komise složená z ředitele Centra fiktivních firem Ing. Lukáše Huly, prezidenta Europen-Pen International p. Scotta Mitchella a Ing. Radka Maxy, získala společnost HAT & CAP S.R.L. z Itálie. Hlavní cenu „Firma veletrhu“ si z rukou zástupců pořadatele převzala fiktivní firma Botel proti proudu Č. Budějovice, která je klientem naší MUB banky, a která se ráda s ocením vyfotila u našeho stánku. Všem vítězům gratulujeme a již se těšíme na příští 26. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem 2020 v duchu našeho nového sloganu „Pomáháme porozumět penězům“, který zvítězil ve veletržní anketě určené účastníkům veletrhu, kterou připravil student Martin Rypák a autorkou vítězného sloganu je naše studentka Markéta Lindová.

Děkujeme!