Metropolitní univerzitní banka – nový projekt fiktivní banky pro střední školy

29. 3. 2018 Autor: Tereza Němečková Od ledna letošního roku realizuje Metropolitní univerzita Praha nový projekt fiktivní banky pro potřeby studentských fiktivních firem, které pracují v rámci středních škol v celé České republice, ale i v zahraničí. Tato fiktivní banka nese název Metropolitní univerzitní banka (www.mubanka.cz), zastřešuje ji Katedra mezinárodního obchodu a garantem a koordinátorem se stal Ing. Radek Maxa, Ph.D.

Sídlo fiktivní banky je v budově MUP na Žižkově a nabízí standardní bankovní služby, avšak jen pro studentské firmy registrované u Centra fiktivních firem Praha při Národním úřadu pro vzdělávání. Naše univerzita tímto projektem navázala dlouhodobou partnerskou spolupráci s Obchodní akademií Heroldovy sady, která je každoročním pořadatelem prestižní akce, kterou je Mezinárodní veletrh fiktivních firem. Jeho zatím poslední ročník proběhl ve dnech 21.–23. 3. 2018 na Výstavišti v Holešovicích za účasti 110 studentských firem z ČR, Slovenska, Itálie, Rakouska, Belgie, Španělska a Rumunska. Partnerem veletrhu se stala Metropolitní univerzita Praha. Slavnostního zahájení i ukončení se zúčastnil pan rektor prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 

A veletrhu se také vůbec poprvé zúčastnila naše Metropolitní univerzitní banka, která zde otevřela svou pobočku. A účast to byla úspěšná. Studentské firmy oceňovaly novinku, se kterou přišla, a tou je možnost zřídit si fiktivní firemní účet on-line. Více než polovina vystavovatelů, včetně zahraničních účastníků, této možnosti využila a stala se našimi klienty. Mezi nimi jsou i tři nejlepší studentské firmy, jak o nich rozhodla hodnotící komise pořadatele veletrhu. Nejlepší firmou se stala firma Králíkárny – Adriana Bártová ze Sokolova. Mezi dalšími oceněnými studentskými firmami byla firma Milky, s.r.o. ze Zlatých Moravů a firma Lukáš Danko Ovečka – Anička z Rožňavy.

V rámci doprovodného programu veletrhu také proběhla přednáška Ing. Jaroslava Halíka, MBA, Ph.D. na téma „Modern Marketing Communication“. Seznámil posluchače s využitím digitálních technologií v reklamě (SFX, VFX a CGI) a novými marketingovými trendy typu neuromarketing, subliminal messaging a guerilla marketing. Poté živě diskutoval se studenty o nástupu éry Internet of Things a Marketing 4.0. Rovněž poukázal na závislost mladé generace na mobilních telefonech.

Katedra mezinárodního obchodu MUP ještě pro studenty připravila a zrealizovala soutěž o Nejlepší studentský podnikatelský záměr roku 2018. Z této tříkolové soutěže postoupilo do finále pět skvělých podnikatelských záměrů, dva z České republiky, dva ze Slovenska a jeden projekt z Rakouska. Finále soutěže pak proběhlo v rámci druhého dne veletrhu fiktivních firem, kdy soutěžící prezentovali své projekty před odbornou porotou. Předsedou hodnotící komise byl český podnikatel, investor a úspěšný vrcholových manažer Jan Václav Čep, členy komise pak Ing. Michal Hašek, vedoucí projektu studentských firem na OA Heroldovy sady Praha a Ing. Radek Maxa, Ph.D., vyučující MUP, který také finále moderoval. Soutěžní projekty a jejich prezentace byly kvalitně připravené a soutěžící podali vesměs výborné výkony. Hodnotící komise tak měla těžké rozhodování o vítězi. Ten však může být jen jeden a tím se stal projekt „Společnost na úrovni“, jehož autorkou je Simona Horváthová, studentka 4. ročníku Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové. Bezprostředně po ukončení finále byl výsledek soutěže vyhlášen z úst předsedy hodnotící komise na hlavním pódiu veletrhu. O den později v rámci slavnostního zakončení veletrhu převzala z rukou rektora MUP prof. Michala Klímy dojatá a šťastná vítězka hlavní cenu – mobilní telefon. Při přebírání ceny poděkovala naší univerzitě za skvěle připravenou soutěž, která ji obohatila a byla velkou zkušeností. Více o soutěži naleznete na www.mup.cz/soutez.

Spuštění celého projektu fiktivní banky, stejně tak i naše účast na veletrhu se podařila díky skvěle sehranému týmu jak našich studentů (tzv. junior konzultantů banky) a vyučujících (tzv. senior konzultantů banky). Pomoc patří i oddělení IT, propagace a dalším, kteří se administrativně na celé akci podíleli. Všem patří velký dík a věříme, že do budoucna naše banka přivítá další nadšence z řad našich studentů i vyučujících. Již nyní se těšíme na příští, jubilejní 25. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze!