Metropolitní univerzita Praha se stala členem Svazu průmyslu a dopravy České republiky

2. 10. 2019 Autor: Jaroslav Halík Po absolvování dvou úspěšných zahraničních podnikatelských misí do Uzbekistánu a Ázerbájdžánu v první polovině letošního roku a po sérii jednání o vzájemné spolupráci mezi oběma institucemi se naše univerzita stala řádným individuálním členem SPČR. Otevřela se jí tak možnost využívat širokého spektra služeb a odborných výzkumných kapacit největšího zaměstnavatelského odvětvového svazu v České republice, zastupujícího sdružení, asociace a zájmová uskupení více než 11 tisíc významných průmyslových firem v naší zemi.

Svaz průmyslu a dopravy je partnerem vrcholných ústavních činitelů, vlády, vedení krajů, odborů, výzkumných institucí a vysokých škol. Je oficiálním připomínkovým místem pro legislativní úpravy a může působit na rozhodnutí politiků a nezřídka korigovat jejich zásadní rozhodnutí, a to jak na národní, tak i na evropské úrovni.

Díky podpoře prezidenta SPČR, pana Jaroslava Hanáka, generální ředitelky, paní Dagmar Kuchtové, ředitele sekce hospodářské politiky, pana Bohuslava Čížka, sekce mezinárodních vztahů, pana Lukáše Martina a sekce komunikace, paní Evy Veličkové, se podařilo vytyčit spolupráci v následujících oblastech: zapojení do práce expertních týmů SPČR, zpracování výzkumných projektů v gesci MPO, MZV, MŠMT, GAČR, TAČR, fondů a nadací, aktivní účast v činnosti Fóra průmyslu a vysokých škol, Business Europe/BIAC OECD, Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) a projektů Evropského sociálního fondu. Významnou částí spolupráce bude také vzájemná pomoc při realizaci programu MUP Škola bez bariér, hostující přednášky expertů a členských organizací SPČR na MUP, odborná školení a kurzy pro členy SPČR a pro odbornou veřejnost a zadávání témat a oponování bakalářských a diplomových prací. V oblasti výměny informací a propagace si budou partneři poskytovat vzájemnou podporu při účasti na veletrzích a výstavách, zahraničních podnikatelských misích, společném publikování v odborném tisku a při koordinovaném vystupování v médiích.