Metropolitní univerzita Praha přivítala účastníky intenzivního kurzu českého jazyka

26. 9. 2019 Autor: redakce Ještě před začátkem zimního semestru akademického roku 2019/2020 přivítala MUP do řad svých studentů i téměř pět desítek účastníků intenzivního kurzu českého jazyka. Zájemci o češtinu přijeli zejména z Kazachstánu, ale také Ukrajiny a Ruska. Slavnostního zahájení se zúčastnili všichni noví studenti, ale v několika případech také jejich rodiče. Nechyběla ani Ing. Elena Rajkova z naší partnerské organizace Best School, která celou akci tlumočila do ruštiny.

Metropolitní univerzita Praha pro studenty a jejich doprovod připravila program, který končil až v odpoledních hodinách – nejprve je na půdě univerzity uvítal pan rektor prof. Michal Klíma, pak v ruském jazyce promluvil dr. Jaroslav Halík, který je podrobně seznámil se studijními programy Mezinárodní obchod a International Business, vedoucí katedry International Relations and European Studies Mats Braun představil účastníkům kurzu češtiny obor Mezinárodní vztahy a evropská studia jak v českém, tak anglickém jazyce. Po krátké přestávce vyplněné občerstvením a prohlídkou budovy MUP se studentům začali věnovat členové katedry cizích jazyků. Názorně jim předvedli, jak na MUP probíhá výuka jazyků, na co se tedy mohou těšit, a zároveň jim představili i kurzy angličtiny, kterých se studenti také mohou účastnit.

Zahájení celoročního kurzu proběhlo v dobré náladě, takže nám nezbývá než popřát novým studentům, aby jim dobrá nálada vydržela po celý rok. Věříme, že naše katedra cizích jazyků již tradičně odvede skvělou práci a v příštím roce se se stejnými tvářemi potkáme již jako se studenty našich bakalářských studijních programů vyučovaných v češtině.