Média a mezinárodní vztahy – proč si „nerozumí“?

15. 12. 2016 Autor: Michael Romancov Hostem prosincového Diskusního klubu MUP byl šéfredaktor časopisu Respekt, pan Erik Tabery. Hlavním tématem debaty byla otázka, zda, respektive proč, současná média (ne)jsou schopna identifikovat, popsat a analyzovat hlavní trendy vývoje společnosti.

Debata ukázala, že současná situace je komplikována jak faktory finančními (dopady ekonomické krize a zmenšování redakcí), tak technickými (nástup sociálních sítí). Žijeme ve světě, ve kterém velké a renomované listy/agentury ztratily výsadní postavení jakožto zprostředkovatelé informací, ve světě, kde „novinářem“ může být každý. Je na čtenářích/občanech, aby zvážili, zda budou aktivně vyhledávat informace, které jsou dávány do oběhu někým, kdo má nejen „tvář“ a profesionální erudici, ale zejména zda se jedná o médium, které je „svázáno“ pravidly redakční politiky a informace zasazuje do zřetelného hodnotového rámce, nebo zda si z nepřeberného množství „informací“ na „internetech“ vyberou cokoli, co se momentálně hodí. Do budoucna bude tento způsob chování o to důležitější, že se objevil nový trend – lež, je-li v mém zájmu, přestává být považována za problém. Erik Tabery, který ve svých úvodnících standardně čtenářům přeje inspirativní čtení, nám tentokrát nabídl mimořádně inspirativní povídání.

Profil Erika Taberyho – respekt.cz