Medailové žně pro Metropolitní univerzitní banku!

27. 6. 2022 Autor: Radek Maxa V závěru akademického roku 2021/2022 se naše MUBanka zúčastnila dvou akcí pro studentské fiktivní firmy, mezinárodních Hlohovských kontraktačních dní a 1. Severočeského veletrhu fiktivních firem. A díky práci a kreativním nápadům našich studentům zapojených do projektu MUBanky uspěla v řadě soutěží, gratulujeme!

Akci Hlohovské kontraktační dny on-line ve dnech 14. a 15. 6. 2022, jejichž partnerem byla naše Metropolitní univerzita Praha, uspořádali studenti z fiktivních firem SOŠ chemické odbor Obchodná akadémia Hlohovec pod vedením Ing. Jany Fulierové, držitelky titulu PROFESOR STAR 2020 Ankety MUP a České pošty o nejlepšího vyučujícího FIF, a Slovenské centrum cvičných firiem při SIOV Bratislava, záštitu převzal trnavský župan Jozef Vyskupovič.

Kromě bohatého soutěžního programu včetně zbrusu nových kategorií mohli účastníci shlédnout zajímavé tematické přednášky zaměřené na tematiku odpovědné ekonomiky a firemní filantropie včetně našeho příspěvku, on-line přednášky doc. Terezy Němečkové z katedry mezinárodního obchodu na téma Mezinárodní obchod a chudoba.

Během živého on-line vysílání měli účastníci ze 14 českých a slovenských škol možnost seznámit se s naší univerzitou, jejími studijními programy, možnostmi, které nabízíme studentům MUP v rámci programu Erasmus.

Jedním z hodnotitelů soutěží byl Ing. Radek Maxa, Ph.D, garant a koordinátor projektu MUBanky a přednášející katedry mezinárodního obchodu MUP, který mimo jiné živě za celou odbornou porotu prezentoval hodnocení TOP 10 letáků, posléze živě hodnotil TOP 10 obchodních prezentací. Zkušenosti a své dojmy ze studia na MUP včetně svého zapojení do projektu MUBanky prezentoval v živém vstupu náš student, čerstvý absolvent Mezinárodního obchodu Bc. Miroslav Navrátil, který se přes 2,5 roku s nadšením věnoval aktivitám MUBanky v roli lídra týmu péče o EU klienty. Patří mu naše vřelé poděkování! Jednu ze soutěžních kategorií, a to soutěž o nelepší video TIkTok a IG post hodnotila naše studentka, též zapojená do projektu MUBanky, lídr týmu PR a marketingu MUBanky, Tereze Šprunglová. Děkujeme Tereze za skvělou práci!

No a to nejdůležitější, máme obrovskou radost z úspěchu našich studentů MUBanky, výborně nás reprezentovali a prokázali, jak kvalitně jsou připraveni, co dokáží vyprodukovat, co se u nás naučí...

MUBanka získala:

1. místo v soutěži 90 s ve výtahu (individuální živá soutěž, kdy během 90 s má zástupce firmy přesvědčit potencionálního kupujícího o jednom vybraném produktu/službě ke koupi), vyhrál Pavel Jaček;
2. místo v soutěži TOP firma veletrhu (nejprestižnější soutěž zahrnující 6 soutěžních kategorií, po součtu bodů);
2. místo v soutěži o nejlepší leták, zpracovala Alena Sklenářová a Adriana Kryvljak;
2. místo v soutěži o nejlepší firmu v prezentaci na sociálních sítích - podílí se Barbora Fedorková, Tereza Šprunglová;
3. místo v soutěži o nejlepší tiskovou zprávu - týmová práce MUBanky, hlavní autor Miroslav Navrátil;
4. místo v soutěži o nejlepší živou e-prezentaci veletrhu, živě prezentoval Filip Bečvář a Barbora Fedorková (o bod utekl bronz);
3. místo v soutěži o nejlepší stánek veletrhu dle hodnocení studentů a 5. místo v hodnocení odborné poroty;
6. místo v soutěži o nejlepší IG post veletrhu, autorka Barbora Fedorková.

Zároveň děkujeme též studentům, kteří nás zastupovali v soutěži o nejkreativnější tým - Adam Schnurpfeil, Martin Kopl, Aman Butt, Nicole Moulisová. Veškeré výsledky najdete zde.

Druhou neméně úspěšnou a inspirativní akcí byl 1. ročník Severočeského veletrhu fiktivních firem, který uspořádala OA a státní jazyková škola Ústí nad Labem s podporou CEFIF Praha. Veletrh proběhl v krásných prostorech hotelu Větrušice v Ústí nad Labem dne 22. 6. 2022 za účasti fiktivních firem z Mělníka, Mostu, Žatce, Sokolova, Ústí na Labem a Prahy.

Při slavnostním zahájení za účasti Ing. Romana Jireše, ředitele pořádající OA Ústí nad Labem, Ing. Lukáše Huly, vedoucího Centra fiktivních firem Praha nás vřele přivítala Ing. Alena Jonáková z pořádající školy a nositelka titulu druhá nejlepší vyučujících fiktivních firem za rok 2021 (Anketa MUP a České pošty), která celý veletrh moderovala a připravila. Děkujeme!

Tým naší MUBanky ve složení Barbora Fedorková, Kateřina Valešová, Filip Bečvář pod vedením Ing. Radka Maxy, Ph.D. měl svůj veletržní stánek na strategickém místě přístupném všem účastníkům hned pří příchodu, neboť mimo jiné MUBanka plnila roli emitenta veletržního oběživa. A zájem návštěvníků nakoupit si u veletržních stánků a vyzkoušet si platbu fiktivními penězi i šeky byl opravdu velký! Stejně tak zaujal náš nový produkt, investiční zlato.

Stánky soutěžních studentských firem byly pečlivě připravené s celou řadou skvělých nápadů, jak upoutat pozornost návštěvníků. Studenti výborně prezentovali své produkty, soutěžili. Odborná porota složená ze zástupců podnikové praxe i akademické obce hodnotila obchodní a prezentační dovednosti účastníků v českém i anglickém jazyce, proběhla soutěž živých prezentací za účasti čtyřčlenné poroty, soutěž o nejlepší leták, logo, IG post a tik-tok video.

Byl to den nabitý obchodováním, soutěžemi, vše skvěle zorganizované! Prostě veletrh, jak má být, byla to radost! Ta byla korunována bronzovým úspěchem Filipa Bečváře a Barbory Fedorkové z naší MUBanky v živých prezentacích! Gratulujeme! Stejně tak jsme měli velkou radost z milých setkání, tzv. tváří v tvář po dlouhé době, mimo jiné třeba s Viktorií Hadler (PEN WORLDWIDE), Ing. Angelikou Klímovou, MBA (SŠ živnostenská Sokolov), Ing. Lukášem Hulou (CEFIF při NPI ČR), Ing. Petrem Tupým, MBA (OA Žatec). Moc rádi jsme Vás osobně potkali a těšíme se na další akce fiktivních firem v následujícím školním/akademickém roce. Krásné prázdniny všem!

X