Letní škola cestovního ruchu

6. 8. 2023 Autor: Nora Dolanská V letošním horkém červenci se uskutečnila na Katedře cestovního ruchu dvoutýdenní Letní škola cestovního ruchu, která si vytkla za cíl přiblížit zahraničním studentům krásy Prahy a České republiky a také je zasvětit do odbornosti tohoto studijního programu.

Do Prahy přijelo 17 studentů z Portugalska a Bulharska a skupinu doplnila a program vedla čtveřice českých studentů MUP. Vzhledem k dobrým marketingovým vztahům se podařilo některé poměrně nákladné aktivity získat pro účastníky zdarma, což zvýšilo prestiž celého programu. Studenti dostali dvoudenní kartu Prague City Pass, takže prošli celým areálem Pražského hradu, navštívili židovské objekty, projeli se na lodi po Vltavě a vylezli na věž Klementina. Odborné přednášky zajistili přední vyučující MUP i externisté: dr. Marek Beneš na téma Víno a pivo v cestovním ruchu, dr. Petr Lžičař s problematikou hotelového businessu, dr. Jana Hudcová objasnila historii cestovního ruchu, Ing. Polášek přijel za studenty na pobytové místo v Jižních Čechách a odpřednášel zajímavosti a perspektivy tohoto kraje, dr. Tomáš Sedláček se sešel se studenty nad ekonomickými otázkami a závěrečnou přednášku měl Ing. Bukva v areálu Aquapalace v Čestlicích, kam dostali studenti rovněž celodenní vstupenku.

Mimopražský program se teoreticky i prakticky odehrál na zajímavém místě: v obci Pluhův Žďár, kde stojí zámeček a hospodářská stavení, patřící do rodiny prezidenta Edvarda Beneše. Současný majitel, prapravnuk prezidentova bratra, zde vede krásný penzion a po roky pomalu opravuje zámek. Proto studenti také přispěli vlastní silou, jeden den byl věnován práci – všichni společně vynesli stovky cihel do prvního patra zámku pro historickou dlažbu, jež bude zdobit svatební apartmá. Po svých, výšlapem do nejbližší vlakové stanice – Kardašovy Řečice, pak navštívili města Třeboň a Jindřichův Hradec, vyšlápli si na zámek Červená Lhota a večery strávili při kvízech, soutěžích a promítání filmů.

Závěrečná mezinárodní konference na MUP měla na programu vystoupení všech skupin studentů. Ti si připravili informace o cestovním ruchu svých zemí a možnostech cestování do České republiky. Nejzajímavější byly připomínky a náměty zahraničních studentů na to, co bychom měli v cestovním ruchu zlepšit či upravit: v gastronomii tolik nesolit, vymýtit mafiánské praktiky veksláků v centru města, více používat platební karty a kontaktně se více usmívat.

První ročník Letní školy cestovního ruchu ukázal, že podobné aktivity mají velký význam nejen pro ty, kteří k nám přijíždějí, ale dávají možnost i českým studentům zažít přípravu a realizaci akce, při které se dostávají do nejrůznějších situací, jež musí vyřešit ke spokojenosti všech klientů.

Letní škola se realizovala v období 18. až 28. 7. 2023 v rámci projektu KA131 - Erasmus+ Blended Intensive Programme pod názvem Tourism in Practice za účasti zahraničních studentů z partnerských univerzit Universidade da Maia z Portugalska a University of National and World Economy, Sofia z Bulharska.

Garantem celé akce byla za Katedru cestovního ruchu dr. Nora Dolanská.