Latinos v USA: Jiná menšina?

24. 6. 2021 Autor: redakce Nová kniha dr. Kateřiny Březinové, která se věnuje americkým Hispáncům v období ohraničeném administrativami Johna F. Kennedyho a Donalda Trumpa, vznikla ve spolupráci nakladatelství Libri a Metropolitan University Prague Press.

V průběhu šedesáti let, která symbolicky vymezuje počátek administrativy prezidenta Johna F. Kennedyho roku 1961 a odchod prezidenta Donalda Trumpa z Bílého domu v roce 2021, stali se Latinos spoluaktéry zásadních proměn americké společnosti. Dnes představují téměř pětinu obyvatel USA. Kde se v Americe vzali v tak hojném počtu? Kde stojí v nekončících sporech o výklad americké identity, spočívající v hledání rovnováhy mezi rozmanitostí, která je pro společnost prospěšná, a soudržností, jež je pro ni nezbytná? Představují Latinos cizorodý prvek ohrožující americkou identitu, nebo se postupně stávají součástí amerického kulturního mainstreamu? Nakolik se zúčastňují voleb a do jaké míry mají reálný vliv na dění v USA?

Titul mapuje kulturní dějiny USA se zaměřením na demografickou proměnu jejich obyvatel, na revoluci v mezirasových vztazích, imigraci do USA a nové pohledy na identitu a občanskou sounáležitost. V centru pozornosti má šedesátimilionovou komunitu amerických Latinos. Autorka je navrhuje chápat jako „jinou“ americkou menšinu, která je v USA přítomná přes dvě stě let, a přesto dodnes zůstává zdrojem jistého neklidu. Menšinu, již tvoří jak populační substrát amerického území, přetavený a dotčený předchozí španělskou kolonizací, tak i početní přistěhovalci z Mexika, Portorika, Kuby, Salvadoru a dalších zemí na jih od USA.

Předmětem autorčina zájmu je integrace Hispánců do amerického mainstreamu, ale také migrační, politické a legislativní otázky týkající se této nejpočetnější menšinové komunity v USA.

Podcast o Latinos v USA: s Kateřinou Březinovou:

Ukázka z knihy

Rozhovor s autorkou:

Publikaci je možné zakoupit v eshopu MUP

Mgr. Kateřina Březinová, Ph.D. je  amerikanistka a vedoucí Iberoamerického centra při katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Zabývá se mezinárodními vztahy, otázkami migrace, menšin a procesy identifikace. Předkládaná práce je výsledkem jejího dlouhodobého působení v USA a Mexiku. Přednášela a vedla výzkumy na University of California, Berkeley, University of Texas, Austin, El Colegio de la Frontera Norte v Tijuaně a El Colegio de México. Aktuálně je součástí mezinárodní výzkumné skupiny Trama na Universidad Complutense v Madridu a působí jako expertní spolupracovnice kulturních a rozvojových projektů Evropské komise a španělské vlády.