Křest dvou knih na téma privatizace bezpečnosti

9. 11. 2015 Autor: Oldřich bureš Centrum bezpečnostních studií MUP uspořádalo 21. 10. 2015 křest dvou knih na téma privatizace bezpečnosti, které jsou publikačními výstupy z grantu GAČR č. P408/11/0395 Privatizace bezpečnosti: Role aktérů privátního sektoru v reakcích na současné bezpečnostní hrozby.

Jedná se o knihu doc. Oldřicha Bureše Private Security Companies: Transforming Politics and Security in the Czech Republic (Palgrave Macmillan 2015) a o knihu dr. Oldřicha Krulíka Obecní policie a privatizace bezpečnosti v evropských zemích (Aleš Čeněk 2015). Oba autoři nejprve představili své monografie a jejich klíčová zjištění. Po vlastním křtu knih následovala živá diskuze s publikem, která se protáhla až do pozdních večerních hodin. Více informací o této a dalších z akcí Centra bezpečnostních studií naleznete rovněž na stránce centra http://www.c4ss.cz.