Křesadlo – „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“

10. 9. 2020 Autor: Stanislava Zahálková, Vlasta Jindrová Cenu Křesadlo uděluje organizace HESTIA dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých již od roku 2001. Hlavním cílem udělování této ceny je ocenění práce dobrovolníků, zviditelnění jejich nezištné pomoci a alespoň symbolické poděkování za čas a námahu, které věnují zdravotně znevýhodněným osobám. Z mnoha nominací, které by jistě stálo za to všechny ocenit, byl pro rok 2019 vybrán Ing. LUKÁŠ ZDAŘIL, člen IT oddělení na Metropolitní univerzitě Praha.

Lukáš je „ajťák“ – což je z pohledu obyčejných jedinců zvláštní kategorie lidí, vyznačujících se vysokým IQ, zádumčivým pohledem a řečí mimozemšťana, které běžní uživatelé češtiny nerozumí. Lukáš k nim patří. Zároveň je ale jedním z mála, kteří dokážou ve svém volném čase a bez nároku na jakoukoli odměnu připravovat zájmovou činnost pro přibližně 70 studentů sociálního programu Škola bez bariér Metropolitní univerzity Praha. Ať jde o akce sportovní, společenské nebo kulturní, Lukáš na nich nikdy nechybí, a hlavně s ničím nemá problém.

Od roku 2016 se pohybuje na základě vlastního zájmu hlavně v prostředí Powerchair Hockey (florbal na elektrických vozících). Účastní se turnajů, závodů, soutěží i volnočasových aktivit sportovců na vozíku. Pomáhá studentům Školy bez bariér, kteří se tomuto sportu věnují, v cestách za sportem, v šatnách i na hřištích, s přesuny na sportovní vozíky, s oblékáním do dresů, připevňováním sportovních pomůcek i úpravou potřebného sportovního vybavení.

Jako osobní asistent působí také v cestovatelském programu Electric Eccentric, je spoluorganizátorem a trasérem výprav. Jedná se o unikátní turistické výlety (tzv. “čundry”) na elektrických vozících po českých krajích. Lukáš účastníkům pomáhá s přesuny do stanů, s hygienou, překonáváním překážek na cestě nebo v operativních řešení krizových situací. Vytváří program. Desítky kilometrů cest před výpravou sám osobně projíždí, aby mapoval jejich dostupnost na elektrických vozících.

Stejně tak jeho osobní asistence doprovází vozíčkáře již několik let na vloženém závodě vozíčkářů běžeckého závodu v Běchovicích, při akci Desítka na Desítce a Barevná devítka, které pořádají městské části Praha 10 a Praha 9. Dále pak se pravidelně zúčastňuje jednodenních výletů handicapovaných studentů MUP – např. cesta na Karlštejn, výlet Chodov-Zbraslav. Časté jsou také společné výlety studentů ŠBB se Sportovním klubem vozíčkářů Praha.

Zajišťuje zlevněné vstupenky do divadel, na výstavy, je asistentem handicapovaných studentů na plesech MUP… Dělá toho pro zdravotně znevýhodněné kamarády opravdu hodně. Ale asi nejčastěji pomáhá svým handicapovaným kolegům i v jejich zcela soukromých záležitostech: někdy pomůže opravit notebook nebo jinou techniku, jindy třeba jen vyposlechne problémy, které bolí míň, když je člověk s někým sdílí. Protože někdy i nepatrná pomoc znamená nepředstavitelně moc.

Lukáš Zdařil pomáhá najít cestu k zážitkům a prožitkům, na které by lidé na vozíku sami nedosáhli. Cena Křesadlo 2019, kterou obdržel 9. 9. 2020 na slavnostním vyhlášení v Rezidenci primátora na Praze 1, mu náleží právem, protože přesně naplňuje symboliku tohoto ocenění: „…dobrovolníci jsou těmi, kteří pomáhají vykřesat jiskry lidství.“