Konference o zaměstnávání osob s pohybovým postižením na MUP

25. 7. 2015 Autor: redakce Na Metropolitní univerzitě Praha proběhla 12. června mezinárodní konference s názvem The Transition of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market v rámci stejnojmenného projektu financovaného z Norských fondů. Akce se uskutečnila pod záštitou velvyslankyně Norského království v České republice, paní Siri Ellen Sletner.

Smyslem konference byl přenos úspěšných postupů a získání inspirace norským prostředím včetně jeho akademické sféry v otázce zaměstnávání osob s pohybovým i psychickým postižením. Norsko má se systematickým začleňováním dané cílové skupiny do běžné společnosti podstatně delší zkušenost než Česká republika.

Konference se zúčastnilo přes sto osob, pro které bylo zajištěno tlumočení do anglického a českého jazyka. Jako hlavní přednášející vystoupil MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice, a Reidar Angell Hansen, MSc z Norwegian University of Science and technology (NTNU). Dalšími řečníky byli zástupci univerzit, ministerstev, neziskových organizací a zaměstnavatelů z české i norské strany. V rámci konference byla představena a distribuována česko-anglická publikace a dále nový videoklip, který představil zkušenosti osob s postižením na trhu práce.

Více informací o projektu i o konferenci