Konference o post-sovětské Střední Asii

2. 11. 2016 Autor: Martina Varkočková V pátek 21. října 2016 se na Žižkově sešli čeští i zahraniční badatelé, kteří se ve svém výzkumu zabývají relativně opomíjeným, nicméně geopoliticky, historicky a kulturně nesmírně zajímavým regionem – post-sovětskou Střední Asií. Tento region zahrnuje pět republik (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán), které letos slaví výročí 25 let od svého vzniku.

Po zahájení konference si slovo vzala Dr. Shirin Akiner z Londýna, která patří mezi nejvýznamnější světové vědce spojené s regionem Střední Asie. Za svou akademickou práci byla několikrát vyznamenána, je autorkou bezpočtu knih a odborných článků. Dr. Akiner po celou dobu konference živě a aktivně diskutovala, přinášela podněty a pozorně naslouchala ostatním.

Složení jednotlivých panelů pak následně ilustrovalo extrémní bohatství témat, které se k regionu váží – otázka nerostného bohatství, vnitropolitických otázek, přeshraničních environmentálních problémů, vzájemných bilaterálních vztahů, vztahů se světovými velmocemi či otázka etnických a náboženských menšin.

Během konference panovala přátelská a otevřená atmosféra, která umožnila všestrannou diskuzi. Účastníci konference vesměs vyjádřili poděkování Metropolitní univerzitě za její uspořádání.