Knihovna na MUP: Malá, ale i letos má co nabídnout!

8. 10. 2014 Autor: Petra Hornochová Možná jste ještě nenašli čas nebo potřebu zavítat do knihovny na MUP. Shrnujeme pro Vás možnosti, novinky, zajímavosti, které Vás snad mile překvapí a nasměrují Vaše kroky právě do knihovny na MUP.

Knihovna na MUP nese název Odborná knihovna Jiřího Hájka a tvoří jí celá síť knihoven. Hlavní a největší knihovna sídlí v Praze ve Strašnicích, pobočkové knihovny jsou umístěné v univerzitních střediscích v Hradci Králové, Plzni a Liberci. Síť knihoven na MUP doplňují katederní knihovny na některých katedrách a jedna příruční knihovna pro studenty v pražské budově na Jarově náměstíčku.

Řeč čísel
Suma sumárum má knihovna v současné době 30 tis. svazků knih a přes 8300 závěrečných prací absolventů MUP. V porovnání s prvními roky existence MUP má dnes knihovna 35 krát více návštěvníků a 30 krát více výpůjček. Ve srovnání s knihovnami ostatních soukromých vysokých škol si knihovna na MUP nevede vůbec špatně. Ve všech uvedených ukazatelích (rozsah služeb, počet e-zdrojů, velikost fondu, počet odebíraných časopisů, roční přírůstek knih, počet výpůjček za rok) se pohybuje nejhůře na třetím místě z celkového počtu 44 soukromých vysokých škol v ČR!

Nové služby, zajímavosti
Základní službou knihovny samozřejmě jsou klasické výpůjční služby, ale snažíme se v rámci možností rozšiřovat elektronické služby a zdroje. Díky šikovným kolegům knihovníkům se podařilo výrazně zlepšit grafické rozhraní katalogu Clavius a optimalizovat vyhledávání a další funkce jako např. objednávání knih a závěrečných prací ze skladu, vyhledávání článků. V současné době bereme katalog jako vstupní bránu do našich zdrojů, takže se snažíme, aby splňoval funkční a designové požadavky moderního systému.

Od loňského roku došlo k výraznému rozšíření časopiseckých titulů v zahraničních online databázích Ebsco a JSTOR, které jsou dostupné na MUP. Počet fulltextových časopisů (časopisy s celými texty článků) v obou kolekcích se ztrojnásobil, takže v současné době lze pro studium využít více než 14 tis. online titulů časopisů. 

Pomocníkem pro práci s těmito databázemi se může stát portál POINT (Pomůcky, Informace, Tutoriály). Na portále jsou soustředěné odkazy na volně dostupné zdroje, které se vztahují k oborům vyučovaných na MUP, interaktivní návody na využití databází nebo katalogu, a také informace k formální úpravě závěrečné práce.