Knihovna MUP obnovuje pravidelné kulturně-vzdělávací akce

8. 6. 2023 Autor: redakce První přednáška z obnoveného cyklu přednášek, seminářů a kulatých stolů se uskutečnila v pondělí 5. června v prostorách knihovny a byla věnována právům dětí u nás a ve světě očima expertů Metropolitní univerzity Praha.

Téma přednášky se v červnu přímo nabízí, neboť v tomto měsíci se schází hned několik významných dnů upozorňující na práva dětí: Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese a Světový den proti dětské práci.

JUDr. Jana Odehnalová, Ph.D. z katedry právních disciplín a veřejné správy, přední expertka na základní lidská práva a ochranu lidských práv v ústavním a evropském kontextu, se ve své přednášce zaměřila na práva dětí, jejich postavení z pohledu přirozených základních práv a vybraných otázek českého soukromého práva. 

Na dr. Odehnalovou navázala doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. z katedry asijských studií, přední expertka na genderová studia a indologii, a věnovala se Indii z pohledu práv dítěte, zaměstnávání dětí a lidských práv obecně.

Můžete se těšit také na další akce Odborné knihovny Jiřího Hájka, například na cyklus aktivit k příležitosti 110 let od narození a 30 let od úmrtí prof. Jiřího Hájka, jehož osobní sbírka knih se stala základním kamenem naší knihovny.