Katedra průmyslového vlastnictví rozvíjí spolupráci s mezinárodními organizacemi

19. 4. 2016 Autor: Ladislav Jakl Katedra průmyslového vlastnictví spolu se svým Ústavem právní ochrany duševního vlastnictví MUP navazuje na dřívější spolupráci s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (dříve OHIM) ve španělském Alicante a s Evropským patentovým úřadem v německém Mnichově při organizaci jednoročních placených pracovních stážích v těchto mezinárodních organizacích.

Studenti MUP, kteří prokáží dostatečnou znalost právní ochrany duševního vlastnictví a odpovídající jazykovou znalost, jsou v průběhu pracovních stáží na těchto mezinárodních institucích, pokud budou plnit stanovené úkoly, odměňováni měsíční mzdou 1 000 euro. O účast na těchto mezinárodních pracovních stážích, které probíhají od října do konce září následujícího roku, se mohou studenti každoročně ucházet do začátku června na Katedře průmyslového vlastnictví. Ta zájemcům sdělí bližší informace. Tato katedra, ve spolupráci se Světovou organizaci duševního vlastnictví, taktéž organizuje každoročně krátkodobé pobyty doktorandů oboru průmyslového vlastnictví na mezinárodních specializačních seminářích v Ženevě. V tomto roce se seminář uskuteční v týdnu od 23. května 2016.