Katedra mezinárodního obchodu zahájila spolupráci s americkou společností Nielsen

5. 4. 2016 Autor: Tereza Němečková, Jaroslav Halík Katedra mezinárodního obchodu se snaží rozvíjet spolupráci se soukromým sektorem. Cílem je nejen obohatit výuku o zkušenosti lidí z praxe, ale i navázat dlouhodobou a vzájemně prospěšnou spolupráci v řadě dalších oblastí. Další společností, která začala s katedrou spolupracovat, je americká celosvětově známá společnost Nielsen, původně na českém trhu známá spíše jako AC Nielsen, sídlící v New Yorku a zaměřující se na výzkumy trhů a chování spotřebitelů po celém světě.

Koncem února tohoto roku zahájila Katedra mezinárodního obchodu spolupráci s významnou americkou společností Nielsen. Na úvodních jednáních byly projednány oblasti spolupráce. Ukázalo se, že možností je celá řada: účast studentů MUP v mezinárodní soutěži Business Case Competition, sdílení dat společnosti Nielsen pro výuku na MUP, vedení studentských prací nebo jejich oponentura, stáže studentů MUP ve společnosti, či přednášky zástupců společnosti Nielsen na MUP nebo sdílení výsledků z různých celosvětových průzkumů trhů s katedrou mezinárodního obchodu.

Ve dnech 10. a 31. března 2016 se uskutečnily první aktivity vzájemné spolupráce - proběhly dvě odborné přednášky zástupců společnosti Nielsen na půdě Metropolitní univerzity Praha v budově na Žižkově. Jejich cílem bylo přiblížit studentům oborů Mezinárodní obchod a Regionální studia a mezinárodní obchod realitu a praxi mezinárodního výzkumu spotřebitelských trhů a trendy a zvyky v chování zákazníků.

Silvie Dražilová (HR Executive) a Jitka Fialová (Executive Assistant to MD Eastern Europe) nejprve 10. 3. 2016 našim studentům nabídly možnost zúčastnit se mezinárodní soutěže Business Case Competition 2016, jejíž vítězové budou moci absolvovat týdenní stáž u jedné z evropských kanceláří společnosti Nielsen. Studentům pečlivě vysvětlily podmínky účasti a snažily se je nalákat na účast v soutěži, která jim může přinést nejen nové znalosti a zkušenosti, ale cenné osobní kontakty.

Posledního března pak proběhla přednáška zkušeného odborníka na spotřebitelské výzkumy, pana Michala Čepka (Senior Consultant) o aktivitách agentury Nielsen, které probíhají ve více než 100 zemích celého světa. Se studenty hovořil velmi otevřeně a ochotně odpovídal na jejich dotazy. Vysvětlil jim metody sběru informací a techniky poskytující komplexní pohled na nákupní zvyklosti a zvyklosti při sledování médií různých skupin obyvatelstva. Dal studentům nahlédnout do problematiky sestavování panelů domácností, práce s klientskými databázemi a využití metodologií a technologií, které agentuře umožňují být stále ve spojení se spotřebiteli z celého světa. Vysvětlil jim způsoby měření kvality výrobků z pozice zákazníka a jak nejvýhodněji odhadnout náklady na příslušnou marketingovou komunikaci. Studenti byli překvapeni zjištěním, že například 67 % rozhodnutí o nákupu konkrétní značky je učiněno přímo v obchodě a že celková koncepce obchodu a vystavení zboží na regálech mají na rozhodování zákazníků klíčový vliv. Na závěr proběhla soutěž o znalosti spotřeby vybraných výrobků FMCG na českém trhu. Vítězná studentka byla zástupcem firmy Nielsen odměněna věcným darem.

Děkujeme všem za ochotu a aktivní účast.