Katedra bezpečnostních studií navštívila VUT v Brně

3. 2. 2016 Autor: Martina Varkočková V pátek 29. ledna 2016 oslavila Katedra bezpečnostních studií se svými studenty patnáctileté výročí založení MUP výukovým výjezdem na partnerskou univerzitu VUT v Brně.

Katedra bezpečnostních studií zajišťuje na MUP výuku unikátního oboru Bezpečnost a technologie komunikace (BTK), který v sobě rovnocenně snoubí technologické a sociálněvědní předměty související s výzkumem současných bezpečnostních hrozeb. Výuku technologických kurzů zajišťují uznávaní odborníci z VUT Brno a jeho výzkumného centra SIX (http://www.six.feec.vutbr.cz). Jelikož se koncepce oboru snaží o co největší propojení s praxí, mohou naši studenti využívat i kapacity exkluzivně vybavených laboratoří VUT Brno.

Právě toho katedra využila pro svoji první návštěvu brněnských kolegů. Naši studenti si v rámci předmětu Signály navrhli vlastní obvody, které byly následně vyrobeny v dílnách Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Studentům pak bylo umožněno tyto své obvody otestovat a proměřit přímo v laboratořích VUT. Studenti a vyučující se rovněž seznámili s vedoucími Ústavu radioelektroniky a Ústavu telekomunikací a s vedením výzkumného centra SIX formou prezentace jejich činnosti a při společném obědě. 

Čas, který studenti strávili měřením, využili vyučující katedry pro prohlídku jednotlivých laboratoří a pracovišť Ústavu radioelektroniky a Ústavu telekomunikací. Byla to fascinující exkurze do míst s nejmodernější měřicí technikou. Ocitli jsme se tak například v částečně odstíněné komoře, ve které jsme nemohli být odposloucháváni, či v místnosti se základnovou převodní stanicí (BTS) mobilní sítě, ve které se studenti učí nastavovat tyto převodní stanice pro mobilní komunikaci. Měli jsme čest vidět při práci profesora Kasala, který se zabývá družicovou komunikací a který nám ukázal transpondér, jenž vyvinul a který byl v letech 2005–2006 nainstalován na mezinárodní kosmické stanici ISS. Velmi zajímavé pro nás bylo navštívit kryptolaboratoř dr. Hajného, jelikož velmi obdobný systém pro testování vybraných kryptoútoků bude instalován i v naší učebně na MUP.

Celodenní výukový výjezd bezesporu splnil všechny své cíle a posloužil potenciálnímu budoucímu rozšíření spolupráce mezi MUP a VUT.