„Hospodářský koridor mezi Čínou a Pákistánem změní ekonomickou mapu“, řekl velvyslanec Pákistánu při setkání se studenty MUP

10. 4. 2019 Autor: Martina Varkočková Jeho Excelence, velvyslanec Pákistánu dr. Israr Hussain zavítal na pozvání katedry mezinárodního obchodu mezi studenty MUP. Plná posluchárna trpělivě naslouchala představení rozsáhlých infrastrukturálních projektů, které se v zemi realizují, či plánují realizovat, a které mají posílit rozvoj země i regionu.

Pan velvyslanec na úvod zmínil strategickou pozici Pákistánu a význam projektů, jejichž cílem je vybudovat rozsáhlou technickou infrastrukturu (přístavy, letiště, přehrady, mosty, dálnice), která napomůže rychlejšímu ekonomickému rozvoji země. Většina těchto projektů se buduje v rámci tzv. Hospodářského koridoru mezi Čínou a Pákistánem (CPEC - China-Pakistan Economic Corridor), který je součástí ohromného projektu Číny s názvem Nová hedvábná stezka. Jen projekt o hodnotě 59 miliard USD, jehož cílem je revitalizace pákistánského přístavu Gwadar a jeho propojení s čínskou provincií Xinjiang by měl přinést Číně přímé napojení na Indický Oceán a současně přinést Pákistánu možnost stát se logickým hubem pro Střední a Západní Asii a pro západní Čínu. Pan velvyslanec také zmínil význam nových vládních strategiích v oblasti rozvoje IT technologií a finančních služeb, které mají dále posílit propojování Pákistánu s globálními strukturami. Přednáška snad napomohla studentům pochopit rychlé změny, kterým některé země v Asii procházejí, respektive pochopit, proč se o Asii hovoří jako o novém hospodářském centru tohoto století.