Finanční management – nový studijní program Metropolitní univerzity Praha

27. 7. 2021 Autor: redakce Zajímá vás, jak se zvyšuje hodnota firem? Hledáte uplatnění ve světě financí? Pokud na obě otázky odpovídáte kladně, mohl by právě vás zaujmout nový bakalářský studijní program Finanční management na Metropolitní univerzitě Praha, který nám v následujícím rozhovoru přiblíží jeho garantka, doc. Irena Jindřichovská.

Pro koho je program určený?

Finanční management je určen studentům, kteří chtějí získat uplatnění ve finančním sektoru nebo řídit finance v podniku. Náš program propojuje teoretické znalosti a praktické dovednosti pomocí přímého zapojení studentů do firem, bank a dalších finančních institucí formou rozsáhlé praxe. V programu se naučíte, jak fungují finanční a kapitálové trhy a jak efektivně řídit finance podniku. Dozvíte se, jak založit firmu podle svých představ a jak ji efektivně řídit. Můžete se také stát odborníkem v oblasti účetnictví a finančního managementu v nadnárodních firmách či specializovaných finančních institucích.

Musí mít uchazeč za sebou předchozí ekonomické vzdělání?

Uchazeč nemusí mít přechozí ekonomické vzdělání, i když to pro něj může být určitou výhodou při chápání nové látky. Výhoda je také předchozí praxe, protože si student automaticky zařadí nové informace, což vede k rozšíření jeho záběru.

Jaké je zaměření studia?

Primárním zaměřením jsou finance a finanční management v nejširším slova smyslu. Odborník s finanční specializací může působit v bankovním sektoru, ve výrobních podnicích, v podnicích služeb nebo na příklad v softwarových firmách, ve státní správě apod. 

Co si máme představit pod pojmem „profesní zaměření“?

Cílem vzdělání je nalézt lepší nebo zajímavější uplatnění pro absolventa. Náš studijní program je profesně zaměřen. To znamená, že dochází k intenzivnímu propojení studentů s odbornou praxí již během studia. Studenti v rámci odborné praxe pracují v různých podnicích, kde mohou již při studiu uplatnit svoje znalosti. Často se stává, že již během studií poznají svého prvního zaměstnavatele.

Plánujete otevřít i navazující magisterské studium?

Magisterské studium samozřejmě plánujeme a dlouhodobě připravujeme. Jsme si vědomi toho, že na některé pozice nebude stačit jen bakalářský stupeň vzdělání a bude potřeba rozšířit jeho celkový záběr. Navíc chceme naše magisterské studium nabízet i absolventům z jiných vysokých škol nebo již pracujícím pro zvýšení kvalifikace. Počítáme také s kombinovanou formu studia pro ty, kteří nemohou z pracovních důvodů univerzitu navštěvovat prezenčně.

Proč studovat právě Finanční management na MUP?

Metropolitní univerzita má široké zkušenosti s výukou společenských i ekonomických oborů. Nabízí komplexně pojatou skladbu předmětů, která poskytne budoucím absolventům široké možnosti uplatnění. V předmětech Finančního managementu jsou zahrnuty i nové moderní trendy, jako je vliv umělé inteligence nebo dopad průmyslu 4.0, které dnešní finance a bankovnictví ovlivňují. Program zahrnuje také praktické předměty, např. Finanční strategie mezinárodních korporací nebo Praktikum účetnictví a daní na PC. Na výuce se aktivně podílejí vybraní experti z praxe a pozvaní top manažeři. Navíc je uplatnění absolventů v dnešním mezinárodním prostředí podpořeno rozsáhlou nabídkou pracovních pobytů a zahraničních stáží.

Když vystuduji Finanční management, jaké najdu uplatnění?

Absolventi Finančního managementu naleznou rozličné možnosti uplatnění ve všech oblastech finančního řízení podniků, v profesních organizacích, účetních společnostech, auditorských firmách, bankách, pojišťovnách, mezinárodních poradenských a konzultačních firmách nebo státní správě. Také budou připraveni na založení vlastního podnikání či, jak je nyní moderní, startupů.

Jaké zajímavé předměty program nabízí?

Všechny vyučované předměty jsou samozřejmě zajímavé a v celé struktuře programu se vzájemně doplňují a navazují na sebe. Nicméně pro tento rozhovor vyberu tři z nich:

Podniková ekonomika se často uvádí jako jeden ze základních předmětů, neboť obsahuje celou problematiku finančního managementu ve firmách. Tento předmět je velmi komplexní, protože zkoumá nejen finanční otázky, ale také další oblasti řízení jako například zásobování, logistiku, marketing, cenovou strategii, personální management a optimální organizaci podniku.

Předmět Manažerské účetnictví je pokročilejším předmětem a obsahuje na rozdíl od tradičního finančního účetnictví také strategii podniku a vyčísluje tvorbu hodnoty podniku pomocí specifických manažerských technik. Tyto pokročilejší techniky berou v úvahu například některé klíčové indikátory výkonosti (KPI) a ukazují jejich efektivnost a zároveň vyčíslují i hodnotu podniku pro zákazníky či jejich akcionáře a investory.

Dalším zajímavým předmětem je například modul Finanční trhy a instituce. Jednou z nezbytných podmínek dobře fungujících finančních trhů je kvalitní institucionální zázemí. Dobře fungující instituce umožňují bezproblémové a transparentní fungování finančních trhů a uplatňování a vymahatelnost předpisů. Dobře fungující trhy omezují výskyt finančních bublin a krizí. Efektivní a transparentní fungování a dodržování pravidel a předpisů představuje nutnou podmínku jejich efektivnosti při správném a objektivním stanovení tržní ceny aktiv a bezproblémovém vypořádání transakcí a závazků.

Jak probíhá přijímací řízení?

Výjimečně na akademický rok 2021/2022 MUP ruší přijímací zkoušky do bakalářských a magisterských programů v češtině. Například do bakalářského studia Finančního managementu jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity.