Dr. Němečková získala prestižní ocenění z rukou velvyslankyně Marockého krále v ČR

5. 10. 2017 Autor: redakce Velvyslanci zahraničních států se čas od času rozhodnou udělit ocenění českým osobnostem za zásluhy o rozvoj vzájemných bilaterálních vztahů. U příležitosti končícího mandátu v ČR se k tomu rozhodla i velvyslankyně Jeho Výsosti Marockého krále v Praze Její Excelence paní Souriya Otmani.

V pondělí 25. září 2017 proběhl v rezidenci velvyslankyně v Praze slavnostní akt, během kterého byly za zásluhy o rozvoj česko-marocké spolupráce a přátelství oceněny tři české osobnosti. Mezi nimi byla i Ing. Tereza Němečková, Ph.D. z katedry mezinárodního obchodu. V děkovné řeči paní velvyslankyně vyzdvihla nejen její snahu o rozvoj akademické spolupráce s marockými univerzitami, která umožňuje jak vzájemné hostování pedagogů na partnerských univerzitách, tak i možnosti studentských výměnných pobytů, tak i její přátelství a respekt k Maročanům, resp. k marocké kultuře a společnosti jako takové. Neopomněla zmínit ani její nedávný článek v novinách, který se snažil upozornit na neoprávněnou stereotypizaci Maroka v českých médiích jako země spojené s terorismem.

Dr. Němečková se africkému regionu věnuje profesně dlouhodobě, ocenění podobného charakteru se tak může jevit jako přirozené vyústění jejích snah a aktivit. Přesto nelze popřít skutečnost, že získat takové ocenění je zcela mimořádný úspěch. Redakce imup.cz se připojuje k jistě dlouhé řadě gratulantů.