Diskusní podvečer o české politické historii za účasti mnoha českých odborníků

28. 4. 2016 Autor: Jakub Charvát, Jan Bureš Katedra politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha uspořádala v úterý 19. dubna 2016 kulatý stůl na téma české politické historie 1848 až 1918, který byl spojen se křtem publikace „Česká politika 1848–1918“, jejímiž autory jsou interní akademický pracovník katedry prof. PhDr. Jan Rataj, CSc. a PhDr. Miloslav Martínek, CSc. Moderování diskusního podvečera se laskavě ujal pan prorektor PhDr. Jan Bureš, Ph.D.

Akce se zúčastnili jak představitelé vedení, akademičtí pracovníci a studenti MUP, tak (a především) přes tři desítky předních českých historiků, politologů a dalších odborníků z různých odborných pracovišť v České republice (např. Akademie věd České republiky, Vysoká škola ekonomická, Univerzita Karlova v Praze). Jejich přičiněním se rozvinula velmi zajímavá a inspirativní diskuse, která se tak stala důstojným příspěvkem k oslavám 15. výročí založení Metropolitní univerzity Praha. Vysoce kladná hodnocení účastníků kulatého stolu budiž toho důkazem a současně dalším cenným vkladem k prestiži jak katedry politologie a humanitních studií, tak především samotné Metropolitní univerzity Praha.

Knihu Jana Rataje a Miloslava Martínka je možné zakoupit v e-shopu MUP.