Desátý ročník mezinárodní vědecké konference "IFRS: Global Rules & Local Use - Beyond the Numbers"

27. 10. 2022 Autor: Irena Jindřichovská Desátý ročník mezinárodní vědecké konference "IFRS: Global Rules & Local Use - Beyond the Numbers", pořádaný katedrou finančního managementu na Metropolitní univerzitě Praha a School of Business Administration na Anglo-Americké univerzitě, byl organizován jako hybridní akce. Hybridní režim nám umožnil setkat se s některými řečníky osobně, a přitom zároveň umožnil přístup dalším účastníkům z větší vzdálenosti. Zajímavostí a cennou součástí tohoto ročníku konference byl fakt, že se jí letos účastnilo 13 Ph.D. studentů, kteří zde prezentovali svá díla. Ambicí této konference bylo vždy poskytnout mladým vědcům fórum pro diskusi a pomoci jim zlepšit jejich akademické výsledky. Tento cíl byl splněn, protože každý příspěvek byl diskutován a komentován profesory a dalšími řečníky z publika.

Témata letošní konference zahrnovala typické oblasti jako reporting a IFRS, Integrované a finanční výkaznictví, dále některé etické a právní otázky a také kvantitativní studie a dopady COVID-19 na různé aspekty podnikání a společnosti. Prezentující pocházeli především z evropských zemí, a to z České republiky, Slovenska, Polska, Rumunska, Rakouska, Estonska, Irska,  Řecka a Turecka.  Aktuálními tématy konference byly např. inflace a energetická krize, což jsou horká témata k současné ekonomické situaci mnoha zemí (nejen) Evropy. 

Konferenční prostory byly letos v historickém Thurn Taxisově paláci přímo pod Pražským hradem. Historická budova poskytovala velmi přátelské prostředí pro konferenční jednání. 

Všechny příspěvky prošly důkladným dvojitě zaslepeným recenzním řízením a po dokončení sborníku budou připraveny k indexaci společností Clarivate (dříve Thomson Reuters), stejně jako v minulých letech.  

Pokud jde o organizaci, musíme vyzdvihnout práci našeho kombinovaného IT týmu a organizátorů na místě. Kvalita konference může být zvýšena nebo snížena v závislosti na organizačním zázemí. Vzhledem k tomu, že všichni zúčastnění technici spolupracovali, byl konečný výsledek vynikající. Mnoho příspěvků pokrylo velmi zajímavá aktuální a témata, která stojí za další zpracování pro vědecké časopisy. Kvalitním výstupem konference však mohou být nejen publikační příležitosti, ale také osobní setkání s odborníky z oblasti účetnictví a auditu na různých úrovních včetně státní správy. Na této konferenci jsme přivítali odborného zástupce z Ministerstva financí ČR, zkušeného auditora z Velké čtyřky a zástupkyni Svazu účetních ČR, kteří prezentovali své postřehy. Věříme, že i v příštích letech se spolupráce obou univerzit ukáže jako produktivní a těšíme se na příští ročník, který bude tentokrát zorganizován v prostorách Metropolitní univerzity Praha.

Z ohlasů účastníků:

"I would like to congratulate the very well-organised, interesting and inspiring IFRS Conference. This 10th International Scientific Conference IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE - BEYOND THE NUMBERS was a great success! It was a pleasure and honour to join the Conference. Thank You very much for the opportunity to meet such honoured and distinguished key-note speakers from academia and practice - Ministry of Finance, Central Bank and Accounting Professional Institutions, and listen to the interesting presentations covering actual and urgent topics and crucial issues. I am proud and grateful to be a part of this interesting Conference."

Anna Białek-Jaworska

"Thank you for organizing a very fruitful conference. I dare say that a lot of interesting information was heard during the event. At the same time, I would like to thank Ms. Čapková and Ms. Fojtu for the smooth and trouble-free process."

Pavel Procházka

"I was particularly pleasantly surprised to hear the comments of one of the discussants – after my presentation - criticising the main mantra in relation to the SDG. It was most refreshing and ground breaking. At that stage more than ever, I regretted not being there and talking to you and to other participants. Many thanks again; it was just a fantastic event."

Bernadette Andreosso-O'Callaghan