"Cesta kolem světa" změnila ducha celé budovy

28. 12. 2015 Autor: Jakub Šaroun, Tereza Němečková V rámci předvánočního setkání zaměstnanců a přátel MUP byla představena nová tematická výzdoba budovy v Praze na Žižkově pod souhrnným názvem "Cesta kolem světa". Výzdoba učeben v podobě nástěnných pláten různých formátů přibližuje regiony světa obrazem i slovem.

51 PLÁTEN, 370 FOTOGRAFIÍ – 17 OBRAZOVÝCH KOLÁŽÍ, 26 TEMATICKÝCH SÉRIÍ

Smyslem nové výzdoby bylo nejen oživit a zatraktivnit prostředí učeben na Žižkově, ale také zprostředkovat studentům zajímavé a nevšední informace o jednotlivých regionech světa. Snahou bylo vytvořit na přiděleném prostoru co nejvyváženější obraz daného regionu, ať už motivy ze života obyvatel nebo místní přírody, typickými produkty, událostmi nebo zajímavými souvislostmi. Texty v obrazech jsou zpracovány v angličtině, aby byly srozumitelné i zahraničním studentům oborů International Business a nově otevřeného Regional Studies and International Business, které se na Žižkově vyučují.

Autory celého projektu a tvůrci naučných pláten jsou Tereza Němečková a Jakub Šaroun, kteří dokázali během půl roku nashromáždit a sestavit obrazový materiál především z vlastních zdrojů, od kolegů a jejich přátel. Před každou vybavenou místností jsou nainstalovány informační tabulky o tématech pláten v místnosti. Třeba se dočká realizace někdy v budoucnu i centrální rozdělovník u vchodu do budovy, který přehledně zobrazí témata pláten všech místností.

REGIONY SE PŘEDSTAVUJÍ – TAJUPLNÁ CESTA KOLEM SVĚTA

Neobvyklá vernisáž pláten s názvem „Tajuplná cesta kolem světa“ proběhla v rámci předvánočního setkání zaměstnanců a přátel MUP. Autoři výzdoby provedli návštěvníky všemi vyzdobenými učebnami a představili jim obsah jednotlivých pláten. V každé učebně byl připraven doprovodný program. Každý region lákal návštěvníky domorodou hudbou (i v živém provedení). Atmosféru poznávání jednotlivých regionů umocnily i ochutnávky produktů typických pro dané regiony a navazující na vytvořená plátna, které nabízeli povětšinou členové katedry mezinárodního obchodu oblečení v šatech typických pro daný region. Prezentovány byly jak tradiční pochutiny (např. makadamové oříšky), tak i tradiční nápoje (např. několik druhů asijského čaje, africké kávy, či tradiční metodou kvevri vyráběné gruzínské víno). 

SOUTĚŽÍME

Pro další zpestření večera se autoři rozhodli zařadit do programu dvě soutěže. První testovala pozornost i důvtip účastníků. Po vzoru velkých umělců totiž autoři zakomponovali své podobizny do obrazů, a to raději hned v několika případech. Cílem bylo tedy odhalit tyto fotografie. Jako cena pro vítěze byla symbolicky připravena autorská díla tvůrců – fotokalendář Jakuba Šarouna věnovaný stromům, kniha Terezy Němečkové Měnící se tvář Afriky a také víno dle vlastního výběru z nabídky v degustační místnosti. Nebylo to jednoduché, ale cena nakonec našla svého vítěze z řad pracovníků Zahraničního oddělení MUP. Druhá soutěž – vědomostní kvíz Cesta kolem světa – se rozeběhla v pozdních večerních hodinách. Zájemci vytvořili dva týmy, jejichž úkolem bylo projít na mapě světa svou trasu s otázkami k dané lokalitě a nasbírat co nejvíce správných odpovědí. Vítězný tým obdržel lahev 15letého kubánského rumu, který byl vybrán jako hlavní cena s odkazem na výročí Metropolitní univerzity Praha, která vstupuje do 15. roku své existence. Popřejme MUP, ať i v příštích 15 letech zvládá svou „cestu kolem světa“ minimálně tak zdárně, jako dosud. A studentům pak, ať jim nová výzdoba, kromě příjemnějšího prostředí a zajímavých informací, přinese i inspiraci pro poznávání rozmanitostí současného světa.

Pár ukázek v přiložené fotogalerii: