Centrum pro studium Afriky prezentovalo své aktivity náměstkovi ministra zahraničních věcí ČR a velvyslancům afrických zemí

24. 11. 2022 Autor: Tereza Němečková Ministerstvo zahraničních věcí ČR uspořádalo v úterý 22.11.2022 prezentaci nové Strategie pro působení Česka v Africe pro velvyslance afrických zemí akreditovaných v ČR. Při té příležitosti dostala příležitost i doc. Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky při Metropolitní univerzitě Praha, aby prezentovala výzkumné aktivity nového centra, které k naplnění české strategie přispívají.

V září 2022 přijala Vláda ČR dlouho očekávaný strategický dokument – Strategii pro působení Česka v Africe. Tento dokument vymezuje Afriku jako kontinent, který se stává „geopoliticky, strategicky, bezpečnostně a ekonomicky“ důležitým, a to nejen díky ohromné surovinové základně, která má pro globální ekonomiku, včetně ČR, mimořádný význam, ale i například díky rychle rostoucí populaci a ekonomické dynamice regionu v posledních letech. Ostatně i český obchod s africkými zeměmi stabilně roste.  

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR pan Ing. Martin Tlapa tak uspořádal v úterý 22.11.2022 setkání se zástupci českého podnikatelského, akademického a nevládního sektoru, kteří v Africe působí, aby prezentovali své aktivity a řešení, které přispívají k naplňování cílů nové Strategie, velvyslancům afrických zemí akreditovaných v ČR. V bloku věnovaném nevládnímu a akademickému sektoru dostala příležitost – jako jediná ze dvou prezentujících akademických institucí – i doc. Němečková z katedry mezinárodního obchodu, která současně vede výzkumné Centrum pro studium Afriky. Doc. Němečková prezentovala tematické oblasti výzkumu a další aktivity, které Centrum ve spolupráci jak se subjekty v ČR, tak také v zahraničí, a především pak v Africe, realizuje. Jedná se především o výzkum v oblasti energetické bezpečnosti Afriky, respektive dopadů Evropské zelené dohody na africké země, dále pak v oblasti rostoucího vlivu Ruska a Číny v africkém regionu, především pak v sektoru energetické a technické infrastruktury, a v neposlední řadě i v oblasti budování nových regionálních obchodních bloků, zejména pak změn vyplývajících z budování tzv. Celoafrické zóny volného obchodu. Akce se zúčastnil i další člen Centra pro studium Afriky, pan Ricardo Reboredo z katedry IRES.

Na prezentaci a následný networking navázalo setkání afrických velvyslanců s ministrem zahraničních věcí ČR panem Lipavským.

Foto: MZV ČR