Centrum pro podporu vědy uspořádalo seminář pro žadatele v soutěžích GA ČR

20. 3. 2017 Autor: Ondřej Daniel V prvních jarních dnech mívají v českém prostoru obvykle vědci napilno. Není tomu tak ani proto, že by museli odklízet posyp a další nepořádek, který odkryl roztátý sníh, zastříhávat pučící stromy nebo přesazovat naklíčené cibulky tulipánů, ale proto, že v tomto období obvykle přechází do své finální fáze soutěž projektových návrhů programu podpory základního výzkumu Grantové agentury České republiky.

Že se jedná o skutečnou soutěž, ukazují data z předešlých let. Přestože ve všech soutěžích je úspěšnost bezmála třetinová, ve společenských a humanitních vědách, v nichž předkládáme projekty na MUP, je dokonce naděje na úspěch ani ne čtvrtinová a mezi soukromými vysokými školami jen zhruba 1:8. Proto se snažíme, aby návrhy vzešlé z MUP patřily k těm nejkvalitnějším, a to jak po formální stránce, tak i s ohledem na excelenci a mezinárodní přesah výzkumných projektů. Klíčovým posuzovaným kritériem jsou výstupy výzkumu. Přestože je v otázce hodnocení vědy situace více než dynamická, doporučujeme tuto část projektového návrhu obzvlášť dobře promyslet, a to za pomoci v tomto ohledu dosud platné Metodiky hodnocení vědy vydané v roce 2013.

Protože tušíme, že se o stále stejně velkou rozpočtovou kapitolu letos utká větší počet zájemců než loni, nezbývá nám než popřát všem navrhovatelům z MUP dostatek času a koncentrace pro zdárnou finalizaci jejich návrhů. Centrum pro podporu vědy rádo poskytne všechny dostupné podklady i potřebnou asistenci k tomu, aby jejich návrhy základního výzkumu mohly v této náročné soutěži uspět.