Cambridge Core – exkluzivní přístup k odborným online zdrojům

21. 9. 2018 Autor: redakce MUP získala v rámci projektu "Podpora rozvoje studijního prostředí na Metropolitní univerzitě Praha" exkluzivní přístup k odborným online zdrojům v rámci E-books Cambridge Core, které jsou za běžných podmínek obtížně finančně dostupné.

Cambridge Core je rozsáhlá společenskovědní kolekce cca 27 000 titulů odborných online monografií, učebnic a příruček z vydavatelství Cambridge University Press. Tematické zaměření titulů je velmi obsáhlé a kolekce tak zahrnuje unikátní publikace z oblastí jako jsou asijská studia, film, média a masová komunikace, politika a mezinárodní vztahy, ekonomie a mezinárodní obchod, historie, umění, literatura, lingvistika, sociologie a další společenské vědy. Zpřístupněné tituly byly publikovány v knižní podobě v letech 1970-2018 a přístup k této kolekci má MUP pouze na jeden rok. Trvale univerzitě zůstane 100 nejčtenějších a nejstahovanějších e-knih.

VSTUP DO DATABÁZE (ze všech PC na MUP): https://www.cambridge.org/core

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP (přístup mimo síť školy přes čtenářské konto, login a heslo je stejné jako do SISu): https://s-knihovna.mup.cz/katalog/l.dll?octenhtm


Registrační číslo projektu / Registration number:
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008526