Běžně nepřístupné prostory Pražského hradu se otevřely pro studenty MUP

11. 5. 2016 Autor: Jan Rataj Katedra politologie a humanitních studií se rozhodla spojit oslavy 15. výročí založení Metropolitní univerzity Praha s připomenutím kořenů moderní české státnosti. Při této příležitosti katedra v pondělí 25. dubna 2016 uspořádala – především zásluhou prof. PhDr. Jana Rataje, CSc. – pro své studenty exkurzi do nitra Kanceláře prezidenta republiky (KPR), a to včetně studijní prohlídky veřejnosti nepřístupných interiérů úřadu hlavy státu, které vznikly při úpravách Pražského hradu za první republiky.

Studenti se sešli časně zrána u Leopoldovy kašny na druhém nádvoří Pražského hradu. V tiskovém středisku byli seznámeni s historií a významem KPR. Následovala návštěva bytu prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Z řady salonů zaujaly zvláště vznosné Impluvium s přirozeným osvětlením stropu a s fontánou a Erbovní síň, nazývaná Síní prvního občana státu. Mimořádným zážitkem byla návštěva obnovené Masarykovy knihovny, která je stále doplňována a slouží potřebám pracovníků KPR. V mahagonových regálech nalezneme rovněž publikace všech dosavadních prezidentů od roku 1918. Z oken knihovny se studenti mohli pokochat jedinečným pražským panoramatem tak, jak ho vídají naši prezidenti. Chodba okolo někdejšího obydlí císaře Ferdinanda Dobrotivého, který po své abdikaci roku 1848 dožil na Pražském hradě, nás zavedla ke dveřím památného balkónu nad III. nádvořím, odkud promlouvají prezidenti k občanům za mezních událostí republiky či přijímají hold po svém zvolení.

Ze starých habsburských místností, které jsou dnes užívány k oficiálním reprezentačním účelům, jsme nahlédli pouze do Skleněného salonu, v němž měl první pracovnu Tomáš Garrigue Masaryk. O to větší pozornost jsme věnovali dalším slavnostním místnostem, které vznikly z popudu Tomáše Garrigua Masaryka či Edvarda Beneše po vzniku Republiky Československé. Architekti Josip Plečnik, Otto Rothmayer a Pavel Janák vnesli do sídla prezidenta republiky styl, který svou jednoduchou elegancí v kombinaci s ušlechtilými materiály odpovídal zakladatelským demokratickým a republikánským hodnotám první republiky. Opustil císařskou zdobnou pompéznost a vystříhal se titánského megalomanství diktátorských sídel.

Exkurze do nitra Kanceláře prezidenta republiky tak nejenže rozšířila a zatraktivnila výuku historických kurzů studentům oborů politologie a humanitní studia, nýbrž nepochybně rovněž významně přispěla k poznání a připomenutí demokratických základů moderní české (československé) státnosti.