Akademici MUP získali prestižní grant na zkoumání klimatické změny

14. 12. 2021 Autor: redakce Členové kateder asijských studií a IRES Metropolitní univerzity Praha uspěli ve vysoce kompetitivní soutěži Grantové agentury České republiky a během příštích tří let budou ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy zkoumat, jakým způsobem postupující změny klimatu proměnily aktéry, politiky a diskursy základních společenských hodnot.

Projekt, jenž akademici MUP a UK obdrželi, má název „Under Pressure: krize, emoce a politické transformace kolem změny klimatu“ a je standardním výzkumným grantem poskytnutým největší českou grantovou agenturou na roky 2022–2024. Jeho hlavním řešitelem je prof. Ondřej Císař z FSV UK, spoluřešitelem je doc. Michal Kolmaš z MUP. Vědecký tým projektu se skládá z celkem osmi vědců – za MUP se ho účastní ještě někdejší postdoktorand Centra bezpečnostních studií (C4SS) Alexander Burilkov a doktorand IRES Martin Páv, ale po celé tři roky se do něj zapojí i dva studenti, z každé instituce po jednom.

Cílem projektu je pochopit dopad klimatické změny na aktéry, politiky a společenské normy, a to na třech úrovních: mezinárodní (dopad na vývoj diskursu klimatické změny), státní (dopad na artikulaci státních a lokálních politik) a individuální (dopad na transformaci občanské společnosti). Projekt je tímto jasně interdisciplinární a propojuje akademiky jak z politických disciplín (mezinárodní vztahy a politologie), tak i ze sociologie a veřejné správy.

Výstupem projektu bude analýza asi nejpalčivějšího problému současného světa ve formě série publikací, které snad pomohou k lepšímu pochopení postupujících sociálních změn, jež doprovázejí či někdy i předcházejí, ty klimatické.