8. výroční studentská konference bezpečnostního výzkumu

21. 4. 2016 Autor: Oldřich Bureš Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci s oddělením bezpečnostních studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity pořádalo 15. 4. 2016 osmou výroční studentskou konferenci na bezpečnostní témata.

Hlavním cílem konference bylo dát nejen studentům MUP, ale i dalších českých vysokých škol, příležitost pro prezentaci svého výzkumu na aktuální bezpečnostní témata. O konferenci i v letošním roce projevilo zájem velké množství studentů z celé České republiky i zahraničí. Celkem bylo předneseno 14 příspěvků ve třech panelech, přičemž potěšujícím trendem je každoročně se zvyšující kvalita většiny příspěvků. Kompletní program konference je k dispozici na http://c4ss.cz/aktivity/studentske-konference/.