S Alexandrem Mitrofanovem o současné situaci na Ukrajině a v Rusku

7. 1. 2015 Autor: Michael Romancov V předvánočním čase přijal pozvání k diskusi o aktuálních otázkách vývoje situace v Rusku a na Ukrajině přední český novinář, a komentátor deníku Právo, Alexandr Mitrofanov.

I tentokrát bylo setkání zahájeno úvodní promluvou hosta, která se však tentokrát nenesla v expertně-analytickém duchu, ale naopak v duchu bytostně osobním. Krize, jež se díky ruské agresí vůči Ukrajině, v našem bezprostředním sousedství objevila, totiž má mnoho podob, mimo jiné podobu informačně-emocionální války, na kterou jsme nebyli připraveni. Tento přístup k tématu se ukázal být výsostně přínosný i proto, že na MUP studuje řada studentů, jejichž rodiny a příbuzenstvo jsou s těmito událostmi, respektive jejich mediálním obrazem, denně konfrontováni. Úvodní proslov právě tento rozměr skvěle akcentoval a následující diskuse pak mohla být směřována, na základě četných dotazů z publika, k úžeji definovaným problémovým okruhům politické, mediálně-informační a vojensko-bezpečnostní problematiky. Soudě dle počtu dotazů se zdá, že téma bylo nosné, a z reakcí posluchačů bylo zřejmé, že vystoupení našeho hosta rozhodně zaujalo.