11. výroční studentská konference na bezpečnostní témata

16. 4. 2019 Autor: Oldřich Bureš Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci s oddělením bezpečnostních studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity upořádalo 5. dubna 2019 jedenáctou výroční studentskou konferenci na bezpečnostní témata. Hlavním cílem konference bylo dát nejen studentům MUP, MU a dalších českých vysokých škol příležitost pro prezentaci svého výzkumu na aktuální bezpečnostní témata.

O konferenci v letošním roce projevil zájem menší počet studentů z České republiky i zahraničí, což lze však interpretovat i pozitivně – předchozí ročníky konference již umožnili studentům dostatečně se profilovat k prezentacím na etablovaných akademických konferencích v oboru. Celkem bylo předneseno šest příspěvků ve dvou panelech, přičemž potěšujícím trendem je každoročně se zvyšující kvalita většiny příspěvků. Kompletní program konference je k dispozici na http://c4ss.cz/aktivity/studentske-konference/.