10. výroční studentská konference bezpečnostního výzkumu

11. 5. 2018 Autor: Oldřich Bureš Centrum bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci s oddělením bezpečnostních studií Katedry politologie Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity uspořádalo 27. dubna 2018 jubilejní desátou výroční studentskou konferenci na bezpečnostní témata.

Hlavním cílem konference bylo dát nejen studentům MUP a dalších českých vysokých škol příležitost pro prezentaci svého výzkumu na aktuální bezpečnostní témata. O konferenci i v letošním roce projevilo zájem mnoho studentů z celé České republiky i zahraničí. Celkem bylo předneseno 10 příspěvků ve třech panelech, přičemž potěšujícím trendem je každoročně se zvyšující kvalita většiny příspěvků. Kompletní program konference je k dispozici na http://c4ss.cz/aktivity/studentske-konference/.