13/12/2017 - Význam severní Afriky pro energetickou bezpečnost EU

Centrum Energetické Politiky (CEP) Ústavu Mezinárodních Vztahů spolu s Centrem bezpečnostních studií (C4SS) Metropolitní Univerzity Praha si Vás dovolují pozvat ke kulatému stolu s názvem "Význam severní Afriky pro energetickou bezpečnost EU".

KDY: 13. 12. 2017 od 17:00 do 19:00

KDE: budova ÚMV, Nerudova 3, Praha 1

Registrace na webu ÚMV

Bližší informace:
Zatímco o Rusku, jako hlavnímu dodavateli ropy, zemního plynu a uhlí do Evropské unie, probíhá dlouhodobě nepřetržitá akademická, politická i veřejná debata, oblast severní Afriky zůstává prozatím spíše stranou pozornosti těchto diskuzí. Přitom na území severní Afriky se nachází významné zásoby ropy a zemního plynu a severoafrické státy představují důležitého energetického dodavatele do členských zemí EU. Hlavním cílem pořádaného kulatého stolu je proto diskutovat význam vybraných zemí severní Afriky, zejména Alžírska, Egypta a Libye, pro energetickou bezpečnost EU, příležitosti a překážky pro posílení energetické spolupráce a pozici EU a zemí severní Afriky ve vzájemných vztazích. Kulatý stůl se v tomto ohledu zaměří na hledání odpovědí na několik otázek:

 1. Jaký je energetický potenciál Alžírska, Egypta a Libye
 2. Jaký mají tyto země severní Afriky význam pro EU v procesu diverzifikace dodavatelů a přepravních tras?
 3. Jak jsou upraveny energetické vztahy mezi EU a vybranými severoafrickými zeměmi?
 4. Jaké existují příležitosti a překážky pro posílení dodávek ropy a zemního plynu ze zemí severní Afriky do EU?
 5. Existuje ve vztazích mezi EU a severní Afrikou vzájemná energetická závislost?
 6. Pokud ano, je tato vzájemná energetická závislost symetrická či asymetrická?

Pracovním jazykem bude čeština.

Při této akci vystoupí:

 • Lukáš Tichý, ÚMV, moderátor a speaker: Energetická bezpečnost EU a její možnost diverzifikace
 • Nikita Odintsov, ÚMV, speaker: Energetický potenciál Alžírska a vztahy s EU
 • Jan Mazač, ÚMV, speaker: Energetické vztahy EU-Egypt
 • Kristýna Stejskalová, VŠE, speaker: Energetické vztahy EU-Libye
  Kristýna Stejskalová je doktorandkou na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Vysoké škole ekonomické v Praze. Specializuje se na oblast Blízkého východu a severní Afriky.
 • Margarita Polosina, MU Brno, speaker: Energetické vztahy EU-severní Afrika prizmatem interdependence
  Margarita Polosina je studentkou magisterského oboru Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost na Masarykově univerzitě. Zaměřuje se na oblast energetické bezpečnosti severní Afriky a její vztahy s EU. V současnosti je stážistkou Centra energetické politiky Ústavu mezinárodních vztahů.

Těšíme se na setkání s Vámi.