11/06/2018 - Ochrana technických řešení a práv na označení v asijských zemích

V rámci řešení projektu IGS MUP E07-53 s názvem Ochrana technických řešení a práv na označení v mimoevropských zemích se uskuteční workshop Ochrana technických řešení a práv na označení v asijských zemích.

KDY: 11.6.2018 v 16:00 hod.

KDE: budova MUP Praha-Jarov, Učňovská 100/1, místnost č.504

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Mgr. Matěj Machů, Ph.D., Mgr. Eva Adlerová, Mgr. Adéla Pecková

Workshop bude věnován výsledkům výzkumu průmyslově právní ochrany technických řešení a práv na označení zejména v zemích asijských, mezi kterými bude pojednáno o Japonsku, Číně nebo Indii, zemích euroasijského regionu, jakými jsou Ruská federace a Kazachstán a na Blízkém východě se zaměřením na Izrael a Saúdskou Arábii. Tématem bude ochrana vynálezů, průmyslových a případně i užitných vzorů a ochranných známek se stručným nastíněním vývoje dané právní oblasti a důrazem na aktuální situaci a strategii zahraniční ochrany. Součástí workshopu bude také představení monografie.