13/09/2019 - Ocenění MUP Japonskou komorou obchodu a průmyslu

U příležitosti 25. výročí působení Japonské komory průmyslu a obchodu v České republice proběhla dne 13. 9. 2019 v hotelu Hilton slavnostní akce, na které prof. Michal Klíma, rektor Metropolitní univerzity Praha, převzal z rukou prezidenta japonské komory pana Masataki Nishizakiho ocenění za dlouhodobou spolupráci s japonskými institucemi a univerzitami. Tato ocenění byla udělena deseti českým vysokým školám, z toho Metropolitní univerzitě Praha jako jediné soukromé vysoké škole.

MUP již tradičně nabízí magisterský studijní obor Asijská studia a mezinárodní vztahy, v rámci kterého probíhá výuka asijských jazyků včetně japonštiny.  Na katedře asijských studií se na Japonsko specializuje zejména Mgr. Michal Kolmaš, Ph.D. (viz křest jeho prestižní publikace „National identity and Japanese revisionism“, kterou vydalo v roce 2018 nakladatelství Routledge). 

Dlouhodobá úspěšná akademická spolupráce Metropolitní univerzity praha s japonskými univerzitami, konkrétně s Kyoto Sangyo University, Nanzan University a Osaka Gaukuin University, umožňuje jak vzájemné hostování pedagogů na těchto partnerských univerzitách, tak i možnosti studentských výměnných pobytů.

Pokud byste se také vy rádi specializovali na Japonsko a další asijské země nebo se učili japonštinu, využijte ještě možnost pokračujícího přijímacího řízení a staňte se studentem magisterského oboru Asijská studia a mezinárodní vztahy.