24/06/2020 - Nová kolektivní monografie právě přichází na trh

Ve středu 24. 6. vyšla v nakladatelství Leges kolektivní monografie „Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení“, která byla plánovaným výstupem z tradiční jarní odborné konference pořádané Katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Katedrou právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha, letos na téma „Ochrana lidských práv a svobod prostředky trestního práva procesního“.

Více najdete v článku na imupu.