13/05/2013 - Co se děje se světem?

V pondělí 13. května přijal pozvání do Diskusního klubu MUP známý český geolog, klimatolog a filosof Václav Cílek, jenž vystoupil s přednáškou „Co se děje se světem?“.

Komplikovanost dnešního světa je primárně způsobena tím, jak moc jsme zavalení informacemi, jejichž množství a spletitost nás činí bezradnými. Nejlepším „lékem“ jenž nás může zorientovat je intuitivní přístup k řešení rostoucích problémů, jenž ovšem může fungovat pouze za předpokladu, že intuice je podložena tvrdými a verifikovanými fakty. Na otázku kde je získat dal Václav Cílek pozoruhodně „nemoderní“ odpověď, neboť dle jeho názoru je nejlepším zdrojem informací kniha, která sice mnohdy postrádá dynamiku a aktuálnost jiných médií, ale jedná-li se o knihu recenzovanou, výrazně se omezuje pravděpodobnost výskytu zásadních chyb. Oprávněnost takového přístupu více než výmluvným způsobem demonstroval na tak zásadních problémech, jakými jsou energetická a potravinová bezpečnost. Poslouchat intuitivní vyprávění Václava Cílka byl mimořádně přínosný zážitek!

Fotogalerie