Účast katedry mediálních studií na předávání ocenění Comenius-EduMedia-Auszeichnungen

1. 7. 2015 Autor: Eva Niklesová Ve dnech 24.–27. června 2015 se členky a studenti Katedry mediálních studií (doc. Barbara Köpplová, dr. Eva Niklesová, Kateřina Loucká, Jiří Šnejdárek, Jana Tvrzová a Iveta Wagnerová) zúčastnili v Berlíně slavnostního předávání ocenění za nejvýznamnější mediální produkty v oblasti vzdělávání (Comenius-EduMedia-Auszeichnungen 2015).

Tyto prestižní ceny jsou již dvacet let udělovány německou Společností pro pedagogiku, informace a média (Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V.) na základě rozhodnutí odborné poroty mediálních expertů z 10 evropských zemí. Česká republika získala medaili za interaktivní edukační projekt „Velikonoční kalendář“ televizní stanice „Déčko“.

Studenti měli jedinečnou možnost seznámit se se zahraničními (multi)mediálními produkty a projekty v oblasti vzdělávání a zároveň si vyslechnout odborné přednášky expertů na oblast médií (např. o významu čtení v mediálním světě, o rozsáhlém multimediálním projektu „Schule machen ohne Gewalt (SMOG)“ s cílem prevence násilí v prostředí rodiny a školy ad.).

Nedílnou součástí zahraniční cesty byla návštěva tří berlínských muzeí zaměřených nejen na problematiku komunikace a médií (Museum für Kommunikation, Filmmuseum), ale i na smysluplné propojení interaktivních a multimediálních výrazových prostředků v současné muzeologii (Holocaust Muzeum).