Studijní cesta do Bruselu a Lucemburku

27. 4. 2012 Autor: Alena Haluzová Metropolitní univerzita Praha již tradičně pořádá pro své studenty studijní cesty do Bruselu a Lucemburku. Také na jaře roku 2012 měli studenti možnost navštívit instituce Evropské unie a NATO spolu s akademickým doprovodem PhDr. Traianem Urbanem a pracovnicí ekonomického oddělení Ing. Alenou Haluzovou. Cesta byla velmi dobře připravena a organizována společností CEBRE, která zastupuje české firmy v Bruselu. Dopravu a ubytování nám zajišťovala cestovní kancelář BOCA.

Během studijní cesty v jarním termínu, která se konala ve dnech od 23. do 27. dubna 2012, navštívilo dvacet studentů denního i kombinovaného studia NATO a hlavní instituce Evropské unie. Radu EU, Evropský parlament, Evropskou komisi, Evropský hospodářský a sociální výbor, kde se díky odborným prezentacím s institucemi lépe seznámili. Ráda bych vyzdvihla setkání s Ivo Šrámkem, velvyslancem ČR v Belgii, se kterým studenti probírali aktuální ekonomickou a politickou situaci.

V Lucemburku navštívili studenti Evropský soudní dvůr, Evropskou investiční banku a Evropský účetní dvůr. Při návštěvě těchto institucí byl pro studenty rovněž zajištěn odborný výklad. Studenti se tak setkali například s Janem Kinštem, členem Evropského účetního dvora, od kterého dozvěděli více o provádění auditů v rámci Evropské Unie. Návštěvu Bruselu i Lucemburku zakončila večerní prohlídka obou měst s průvodci.

Studijní cesta nepochybně přispěla k rozšíření znalostí studentů o bruselských a lucemburských institucích a ve spojení s jejich návštěvou nepřímo přispěla k dalšímu prohloubení vědomí o Metropolitní univerzitě Praha.

O tom, jak se cesta studentům líbila, svědčí následující komentáře studentů MUP:

„Cesta se mi velice líbila, byla zajímavá a pro mě nesmírně přínosná.“

„Budu doporučovat kolegům.“

„Program byl nabitý, poučný a zajímavý. Určitě bych to zopakovala.“