Stáž ve vídeňské kanceláři CzechTrade nastartovala mou kariéru

21. 9. 2016 Autor: Šimon Opekar Studenti všech oborů mají možnost v rámci studia absolvovat pracovní stáž v některé z českých či zahraničních institucí nebo firem. O zkušenosti ze stáže se podělil i student oboru Mezinárodní obchod Šimon Opekar.

Na konci třetího ročníku mého bakalářského studia oboru Mezinárodní obchod mě na internetových stránkách Metropolitní univerzity Praha zaujala nabídka pracovní zahraniční stáže v rakouské pobočce agentury CzechTrade. Neváhal jsem a ihned jsem na inzerát reagoval. Po zaslání životopisu a motivačního dopisu v němčině se mi zhruba po třech týdnech ozvali přímo z vídeňské pobočky CzechTrade, že se jim můj profil líbí a že by mi rádi pozici stážisty nabídli. S velkou radostí jsem nabídku přijal a v polovině října loňského roku se vydal do Vídně.

Pobočka exportní agentury CzechTrade se nachází přímo v budově Českého velvyslanectví, a proto jsem měl možnost seznámit se s činností obou těchto institucí. Po vřelém přijetí vedoucím kanceláře panem Vladimírem Degťarem jsem se ihned zapojil do práce. Mezi mé činnosti patřilo především exportní konzultanství zahrnující komunikaci s českými a rakouskými obchodními subjekty, vypracovávání tržních analýz a správa webových stránek. Dále jsem se podílel na organizaci veletrhů a měl možnost účastnit se obchodních jednání a konferencí.

Práce v agentuře CzechTrad mě velmi naplňovala a bavila a zároveň jsme s kolegy vytvořili natolik silný tým, že jsem po dohodě s vedoucím a studijním oddělením svou stáž prodloužil o další půlrok. Mohu zcela jednoznačně potvrdit, že pracovní stáž pro mě byla výbornou zkušeností, která mě nejen profesně, ale i osobnostně posunula dál. Důkazem toho je moje nynější pozice Sales Managera v mezinárodní společnosti.

Všem studentům bych proto jedině doporučil, aby využili jedinečné příležitosti, které se jim během studia na MUP nabízí, a na stáž do zahraničí vyjeli. Rozšíří si nejen své jazykové dovednosti, ale zároveň získají cenné zkušenosti, které bezpochyby zvýší jejich šanci uspět v budoucím zaměstnání.